Ointresset för digitalisering – slöseri med skattepengar

Mer resurser till allt, men ingen strategi för automatisering, AI och effektivisering. Ungefär så kan partiernas valrörelse och valprogram sammanfattas en tid efter valet. Det menar Michael Jungvid, Nordenchef på applikations- och mjukvaruutvecklaren OutSystems.

Michael Jungvid, Nordenchef på OutSystems.

Nyligen blev regeringsbildandet klart och det finns högt ställda förväntningar att leva upp till vallöften och överenskommelser. När offentlig sektor går på knäna med stress och personalbrist är det oansvarigt av partierna att inte ha en konkret strategi för digitalisering för att avlasta verksamheterna och tillgodose medborgarnas behov. 

Under valrörelsen lovade politikerna brett, framför allt i de centrala valfrågorna: vård, skola, omsorg och brottsbekämpning. Genomgående för dessa områden är att de tyngs av allvarlig resursbrist, ett problem som skulle kunna lösas med att anamma digitaliseringen. Att digitalisering, automatisering och AI är en del av framtiden för att avlasta sjuksköterskor, lärare och poliser bör ingen betvivla.

Snuddar vid området

När digitaliseringen omnämns i partiernas program handlar det exempelvis om nyckelfri hemtjänst, digitala hjälpmedel, att den administrativa bördan inom vården ska minska och den klassiska “bredband till alla”. De politiska partierna snuddar på området men det är inte tillräckligt. Inget riksdagsparti nämner digitaliseringen som en avgörande del i att lösa resursbristen inom något prioriterat område i sina partiprogram.

Aldrig tidigare har gapet mellan digital expertis och beslutsfattare varit så stort. Inom näringslivet har digitalisering stått högst upp på ledningsgruppernas agenda i ett decennium. Men digitalisering är inte en floskel även om många har använt termen som det. Ett av de främsta skälen till att digitalisera verksamheter är effektivisering och smartare resursanvändning.

Överlevnadsfaktor

Digitaliseringen är helt enkelt en överlevnadsfaktor för alla konkurrensutsatta verksamheter. Kanske är det ett av skälen till att verksamheter som inte är konkurrensutsatta inte upplevt digitalisering som lika existentiellt avgörande. Ett annat skäl är den enorma bristen på IT-kompetens och utvecklare som råder inom alla verksamheter. Branschorganisationen Techsverige uppskattar att Sverige saknar 70 000 IT-experter vilket lett till en huggsexa med upptrissade löner för att locka den kompetens som finns. I en kompetenskamp som utkämpas med pengar som vapen kommer offentlig sektor alltid att förlora.

Men faktum är att resursbristen som hämmar mjukvaruutveckling inte är något undantag. Även denna resursbrist kan lösas med digitalisering, automatisering och AI. Redan i dag använder flera företag verktyg som erbjuder förenklad kodning för att få sina utvecklare att räcka till mer, eller i vissa fall låta kompetenta medarbetare, utan utvecklarbakgrund, stå för applikationsutvecklingen. 

Resursbrist vs resursanvändning

Analysföretaget Gartner spår att förenklad kodning kommer att stå för 70 procent av all mjukvaruutveckling 2025, vilket innebär att frågan om resursbrist inom IT-sektorn kan vara felformulerad då frågan snarare handlar om resursanvändning. Det står åtminstone klart att det finns få nödvändiga hinder för att fortsätta digitaliseringen av företag och det svenska samhället. Och det gäller inte minst offentliga verksamheter som med politikernas hjälp bör prioritera sin digitalisering med tydliga mål för automatisering och effektivisering.

I digitaliseringens ålder 2022 är de politiska lösningarna lika trubbiga som 1962: Att skyffla runt en begränsad mängd pengar. Vård, skola och rättsväsende upptas till stor del av administration och handläggningsarbete. 

Fokusera på kärnuppgifterna

Kort och gott lägger sjuksköterskor, lärare och poliser onödig tid på arbete som kan göras av AI och robotar, när de i stället kan fokusera på kärnuppgifterna. Men få politiker om någon talar om detta slöseri med värdefulla resurser och skattepengar. Det är nu dags för politikerna att växla upp sina digitaliseringsstrategier som faktiskt kan göra nytta och avlasta den redan hårt utsatta offentliga sektorn.

Michael Jungvid, Nordenchef på OutSystems

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *