Ojämställd budgetprop

Ett genusperspektiv på regeringens budgetproposition visar att satsningar inom arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik gynnar unga män på bekostnad av unga kvinnor. Sveriges Kvinnolobby har granskat budgetpropositionen för 2012.

Duktiga flickor kostar inte, menar Sveriges Kvinnolobby som slår ett slag för ett konsekvent jämställdhetsperspektiv på politiken. Något som flera kommuner har infört de senaste åren.

– Vi saknar grundläggande information genom könsuppdelad statistik och andra uppgifter. Vi efterlyser analyser av de uppgifter som finns och önskar svar på frågan varför insatser för unga kvinnor får kosta mindre och vilka konsekvenser det har för utvecklingen i samhället, säger Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Deras jämställdhetsgranskning av budgetpropositionen för 2012 visar att regeringens satsningar inom utgiftsområdena arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik gynnar unga män på bekostnad av unga kvinnor. Dessutom saknas genomgående ett jämställdhetsperspektiv.

Sveriges Kvinnolobbys granskning visar bland annat att:

Unga kvinnor är överrepresenterade bland undersysselsatta och ofrivilligt deltidsarbetande, samt har en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Trots detta är andelen unga män högre än andelen unga kvinnor inom samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessa förutsättningar är osynliga i budgetpropositionen och inga förslag har lagts för att motverka mönstret.

De stora utbildningspolitiska satsningarna inom grund- och gymnasieutbildningen tillfaller män i högre grad än kvinnor. Stora insatser har gjorts inom mansdominerade områden såsom teknik-, yrkesförberedande- och lärlingsutbildningar. Liknande satsningar inom kvinnodominerade vård- och omsorgsprogram saknas, trots att efterfrågan på arbetskraft inom detta område kommer att vara stor framöver.

Hälsopolitiska satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin är könsblinda. En jämförelse mellan två pojk- respektive flickdominerade vårdformer visar att den pojkdominerade får kosta 10 gånger så mycket som den flickdominerade.

Den 19 april presenterar Sveriges Kvinnolobby granskningen och då medverkar även Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och vice utbildningsminister, Jenny Petersson, arbetsmarknadsutskottet (m), Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (s), Gunilla Svantorp, utbildningsutskottet (s), samt representanter från partiernas ungdomsförbund.

Källa: Sveriges Kvinnolobby

Läs mer: Jämställt budgetarbete (2012-02-20)
I flera kommuner har man fattat beslut om att analysera hur de offentliga resurserna fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *