”Öka takten i bredbandsutbyggnaden!”

IT och bredband måste betraktas som nödvändig infrastruktur, precis som vägar och järnvägar. Det är en fråga för hela landet! Så uttryckte sig Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C ), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, vid en paneldebatt om nationell bredbandsstrategi på e-förvaltningsdagarna.
Hon var en av deltagarna i den panel som diskuterade hur Sverige ska kunna tillgodose hushållens och företagens behov av nödvändig digital infrastruktur.
Flera av deltagarna efterlyste ett större statligt engagemang. – Det största problemet är att regeringen inte tar sitt ansvar, menade Fredrik Eriksson, IT-strateg, Linköpings kommun. Han tycker att staten ska sluta lägga allt ansvar på kommunerna och i stället skapa nationella e-tjänster samt ge utrymme för mer av så kallade öppna data.
Mikael Ek, VD i Svenska Stadsnätsföreningen, förklarade att det handlar om att leverera välfärdstjänster och få ut mesta möjliga av skattekronan. Han höll med om att regeringen borde ta ett fastare grepp om frågan.
– Jag ser inte att utbildningsdepartementet kliver fram, eller socialdepartementet. Näringsdepartementets insatser räcker inte, dundrade Mikael Ek.
Gunilla Kindstrand, kulturchef, Mittmedia, och tidigare tv-profil, varnade för att betrakta bredband och digitalisering som enbart en teknisk fråga. Hon pekade på att de flyktingar som nu kommer i stora grupper till Europa och Sverige har hela sitt liv i mobilen. Så placeras de på ett boende i glesbygd där täckning saknas! Hon varnade för att avsaknad av mobiltäckning och bredband kan skapa enklaver och klyftor som undergräver demokratin.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, och dess företrädare Jörgen Sandström höll med om att det ytterst är en fråga om demokrati och tillit. Han pekade på att man satsar mycket mer på digitalisering i andra delar av världen än vad Sverige gör. Det behövs en överenskommelse och ett ordentligt mandat samt resurser för att sporra privata och offentliga aktörer att öka takten och bredden i bredbandsutbyggnaden.
Flera av paneldaltagarna pekade på att cirka 400 000 hushåll och 100 000 företag annars riskerar att hamna helt utanför de digitala motorvägarna.
Ett annat problem som SKL och Svenska Stadsnät pekar på är att kommunerna inte får agera i bredbandsutbyggnaden utanför den egna kommungränsen, vilket sätter käppar i hjulen för utvecklingen.
I vinter kommer regeringen att lägga fram en bredbandsstrategi som enligt ansvarig minister ska vara ”relevant och framåtblickande”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *