Ökad byråkrati och mindre utfört

Chefer och administratörer i offentlig sektor har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som de som utför kärnuppgifterna i vissa fall blivit färre.
Det konstaterar Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö högskola.
– Regeringens valårsbudget är generös. Exempelvis ska polisen och skolan få utökade resurser. Men vet vi att pengarna används till förbättrade polisoperationer och högre kvalitet i skolan? Finns det inte risk att de går till ökad byråkrati i stället, undrar han.
Färre lärare, fler chefer
På DN Debatt den 28 september lyfte han fram siffror från SCB:s yrkes­statistik som visar att lärare och poliser haft en dålig utveckling under 2000-talet; lärarna har till och med minskat. De yrkesgrupper som ökat mest är i stället byråkrater – främst chefer men också administratörsgrupper som ekonomer och personaltjänstemän.
Samtidigt konstaterar statsvetaren att den ”enklare” administratörspersonalen (sekreterare, assistenter, kontorspersonal) minskar. ”Antingen har deras arbetsuppgifter försvunnit eller måste de utföras av andra, troligen handlar det om en kombination. Flera professionella grupper har larmat om att de i dag måste utföra betydligt mer administration än tidigare”, skriver han.
Elefanten i rummet
Kanske det är dags att börja tala om elefanten i rummet, menar Patrik Hall: ”Det är lockande, för de som kan, att avlägsna sig från kärnverksamheten”, skriver han och pekar på att lönerna för de olika befattningarna talar sitt tydliga språk. ”Det var länge sen chefslöner och högre administratörslöner sköt iväg från de professionella gruppernas löner. Men varför ska det vara så mycket mer välbetalt att styra och administrera i jämförelse med att ge barn kunskaper eller att vårda äldre och sjuka?”
Värna kärnuppgifterna
Till sist menar professorn att såväl medborgarna som majoriteten av personalen förväntar sig att fokus läggs på kärnuppgifterna – utreda och lagföra brott, förmedla utbildning och vård av hög kvalitet!
– Staten måste ta ett fast grepp över den offentliga sektorns kärnuppgifter innan det är för sent, framhåller Patrik Hall till sist.
 
 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.