Ökad förändringstakt positiv för lönsamheten

Pandemin är vattendelaren – 8 av 10 företag som satsat har lyckats med digitalisering. Det hävdar Unit4 – global leverantör av affärssystem i molnet för mellanstora tjänsteorganisationer som i dag den 18 oktober 2022 presenterar den andra årliga upplagan av undersökningen Business Future Index.

Undersökningen omfattar 3 450 deltagare från tolv länder och visar hur pandemin har påverkat företag under de senaste tolv månaderna. Den visar hur strategier för personal, företagspolicy och teknikanvändning har förändrats och pekar på vilka områden som bör prioriteras under de kommande åren. En tydlig slutsats är att en ökad förändringstakt har en positiv påverkan på lönsamhet.

Centrala slutsatser: 

  • Effekter från Covid-19-pandemin. Av de företag som satsat på snabb tillväxt sedan pandemin slog till har 51 procent nått sina affärsmål för 2021. Bland de som inte satsat på snabb tillväxt är andelen bara 28 procent.
  • Positiva effekter från förändringsarbete. De företag och organisationer som har satsat på förändringsarbete har lyckats med digitalisering (80 procent), förbättrat mående för anställda (74 procent), fått till bättre samarbete i team (73 procent) och bättre upplevelser för kunder och slutanvändare (72 procent).
  • Flera lyckade satsningar. Fler än 90 procent av företagen och organisationerna rapporterar om en snabb utveckling och utbyggnad av satsningar på transformation (52 procent), flexibla arbetsvillkor (51 procent) och mjukvaror som förbättrar anställdas produktivitet och upplevelse av jobbet (45 procent).
  • Bredare rekrytering. 49 procent av alla företag och organisationer har lyckats rekrytera personal från ett större geografiskt område under det senaste året.
  • Framtida prioriteringar. Bland prioriterade satsningar under de kommande tolv månaderna märks att locka och behålla personal (62 procent), ta fram nya produkter och tjänster (59 procent) och digital transformation (59 procent).

– Som i alla kriser är det de företag som har satsat på innovation för arbetsvillkor och teknikstrategier som har lyckats bäst under pandemin, säger Mike Ettling, vd på Unit4.

Mike Etting, vd Unit4.

De tre viktigaste områdena att satsa på framåt är arbetsvillkor, policyarbete och verktyg. Vad gäller policy är till exempel miljö, hållbarhet och ansvarsfull styrning viktiga områden. Exempel på verktygsområden att satsa på är molntjänster, datahantering, rapportering i realtid, automatisering av arbetsflöden, samt AI och maskininlärning. Business Future Index 2022 ger ett ramverk för det förändringsarbete som krävs för att lyckas. 

Katarina Gunnarsson.

– Undersökningen visar hur viktigt det är att satsa på rätt verktyg och system för att förenkla processer och komma snabbt framåt i förändringsarbetet, genom att främja produktivitet och engagemang på arbetsplatsen, säger Katarina Gunnarsson, regionchef Norden på Unit4.  

Läs mer

Rapporten, en interaktiv e-bok och infografik hittar du här

Om undersökningen

På uppdrag av Unit4 har undersökningsföretaget Vanson Bourne genomfört den kvantitativa undersökning som rapporten bygger på. Undersökningen som genomfördes under maj till juni 2022 baserar sig på svar från 3450 respondenter från tolv regioner: USA (1000), Kanada (150), Storbritannien (400), Tyskland (400), Frankrike (200), Nederländerna (250), Norge (200), Danmark (100), Sverige (200), Belgien (150), Australien (200) och Singapore (200). Respondenterna kommer från privata företag och offentlig sektor. Undersökningen omfattar också referens till historisk data som man fick fram i den undersökning som genomfördes på samma sätt 2021. Resultaten från undersökningen 2021 finns här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *