Ökat hot mot samhället kräver samverkan

Polisen räcker idag inte till för att möta det ökade hotet mot samhället. SäkerhetsBranschen efterlyser en ökad samverkan mellan polis, kommuner, myndigheter och säkerhetsbranschen, där arbetet fördelas optimalt.
”Tillsammans kan vi erbjuda Sveriges medborgare säkerhet och trygghet i samhället”, framhålls det i ett pressmeddelande från SäkerhetsBranschen.
Björn Eriksson, Ordförande för SäkerhetsBranschen, säger att det är hög tid att komma från ord till handling. Öka samarbetet mellan polis, myndigheter och säkerhetsbranschen, så polisens resurser effektivt kan kompletteras med befintlig teknik och kompetens, från företag i säkerhetsbranschen! Bristen på poliser kan inte lösas enbart genom uttalanden om fler poliser, när utbildningsplatser idag står tomma. Här kan företag från säkerhetsbranschen komplettera, vilket idag redan sker på flera områden, exempelvis i Stockholms tunnelbana, med teknik för kamerabevakning och ordningsvakter.
Säkerhetsbranschen efterlyser nu en klar strategi från regeringen, hur säkerhetsbranschen på ett effektivt sätt, kan bidra i arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle. Här kan effektiv användning av ordningsvakter och säkerhetskameror på olika platser vara till stor hjälp, men även annan befintlig teknik. Den ändrade hotbilden mot Sverige kräver nya lösningar.
På mässan Säkerhet, Svenska Mässan, som pågår i Göteborg 6 – 7 september 2017, diskuteras vilka riktlinjer som krävs och om det behövs förändringar i lagstiftningen för att alla tillgängliga resurser inom säkerhetsområdet ska kunna användas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.