Okunnighet om nya upphandlingsregler

70 procent av medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv har ingen kunskap om vad de nya upphandlingsreglerna innebär.

Det framgår av en undersökning som näringslivsorganisationen genomfört. Den visar också att de som konkurrerar om offentliga kontrakt anser att det är svårt att påverka kraven som ställs i upphandlingar. 60 procent får aldrig frågor om kvalitet och hur kommunikationen ska gå till mellan beställare och leverantör. Sju procent av de tillfrågade har fått komma med synpunkter vid ett tillfälle, 14 procent vid flera tillfällen.
Tuffare villkor 2017
Svenskt Näringslivs nyhetsbrev pekar på att det vid årsskiftet ställs tuffare villkor på de företag som konkurrerar om offentliga uppdrag. Då är det oroväckande att sju av tio företagare inte vet vad de omfattande regelförändringarna innebär, menar organisationen.
Man pekar på att 85 procent av företagen inte heller känner till att myndigheter framöver får möjlighet att kontrollera företagets lönespecifikationer. Nya, mer komplexa upphandlingar kommer också att bromsa viljan att lämna anbud, tror Svenskt Näringsliv.
Enligt undersökningen är mer än vartannat företag, 52 procent, mycket eller ganska negativt till att delta i offentliga affärer under sådana förutsättningar. Två procent är mycket positiva.
Bristfälliga FFU
Många företag klagar på bristfälliga förfrågningsunderlag (FFU), upphandlare som saknar kunskap om tjänsten eller produkten som de ska köpa. I värsta fall löser inte upphandlingen beställarens problem, heter det.
Företagarna tro att bättre upphandlingar kan sänka det offentligas kostnader. Över en femtedel av företagen anger 15 procent i besparingspotential, medan något färre, 16 procent, uppskattar att kostnaderna kan sänkas med 10-15 procent med effektivare upphandlingar.
– Siffrorna måste tas på stort allvar. Kostnadsbesparingar i mångmiljardklassen är mycket pengar, menar, Birgitta Laurent, enligt nyhetsbrevet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *