Olika syn på Solnas skolmatsupphandling

Bröt Solna stad mot upphandlingslagarna när man i en skolmatsupphandling antog en viss anbudsgivare? Det hävdar Konkurrenskommissionen, som riktar hård kritik mot kommunen.  Solna stad har en annan syn på saken.
I november 2012 påbörjade Solna stad en skolmatsupphandling för alla förskolor och skolor i kommunen. I den del av upphandlingen som avsåg skolmat till Bergshamraskolan för totalt cirka 17 miljoner kronor antog kommunen dock inte den leverantör som skulle ha vunnit enligt kommunens förfrågningsunderlag. Vidare tillät Staden att en anbudsgivare som hade lämnat flera anbud, inte behövde stå kvar vid dessa, utan kunde välja att enbart fullfölja ett av sina anbud.
Lennart Palm är ledamot av Konkurrenskommissionen, som är en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Han menar att Solna stad brutit mot lagens krav på likabehandling och transparens:
– Enligt förfrågningsunderlaget skulle den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Avseende skolmaten för Bergshamraskolan valde emellertid staden att inte välja den sammantaget kvalitets- och prismässigt bäste leverantören, utan gick enbart på lägsta pris. Detta innebär en överträdelse av lagen.
– En anbudsgivare är vidare bunden av de anbud som har lämnats i en upphandling och ska inte i efterhand kunna välja vilket eller vilka anbud företaget vill stå för. En annan ordning skulle riskera leda till att det av taktiska skäl lämnas oseriösa anbud. Detta skulle medföra förödande konsekvenser för respekten för regelverket kring offentliga upphandlingar, påpekar Lennart Palm. Solna stad skulle istället ha vidhållit att samtliga anbudsgivare måste stå fast vid sina anbud i upphandlingen.
Teo Zetterman, pressansvarig på Solna stad säger att många upphandlingar är komplexa och överprövningar är en naturlig del i upphandlingsarbetet.
– Så kommer det alltid att vara. Sverige har en väl fungerande upphandlingslagstiftning som bidrar till att gynna konkurrensen.
Genomfördes en ny upphandling efter den avbrutna eller förlängdes kontrakt med befintliga leverantörer?
– Den gamla upphandlingen avbröts i juni 2013. För att se till att våra skolbarn får mat förlängdes de tidigare avtalen. Arbetet med en ny upphandling har pågått under 2013 för att ha nya avtal på plats under våren, så att de nya leverantörerna kan börja leverera mat vid höstterminens start.
Hur många leverantörer har staden i dag gällande skolmat?
– Två, Kleins och Fazer/Amica.
Teo Zetterman betonar att det i Solna stad finns tydligt angivna processer för hur man ska arbeta med upphandlingar.
– På en rad olika sätt arbetar Solna stad för att gynna konkurrensen. Att vi tillämpar gällande svensk upphandlingslagstiftning är en del i detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *