Olyckor kostar samhället 65 miljarder

– Att minska olyckorna handlar naturligtvis först och främst om att skydda medborgarna. Samtidigt ser vi att kostnaden för samhället för olyckor är väldigt hög och att det finns en sparpotential, även ett fåtal procents minskning ger stora vinster. Då gäller att investera i sådant som ger effekt, säger Helena Lindberg.

Totalt kostar olyckorna cirka 65 miljarder kronor årligen i Sverige. En fjärdedel, drygt 16 miljarder, drabbar kommuner och landsting. Siffrorna redovisas i rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet som ges ut av SKL och MSB.

– Årets Öppna Jämförelser Trygghet och särkerhet ger varje kommun en uppskattning av hur mycket olyckor kostar hos dem. Detta är enorma summor som istället skulle kunna gå till annat, så förutom att minska lidandet för människor som råkar ut för olyckor, kan ett effektivt säkerhetsarbete i kommunen också vara ett sätt att minska kostnader, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Bäst säkerhet i Öckerö
I rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet vägs resultat- och resursindikatorer samman och samtliga kommuner rangordnas.

– Den som toppar årets indexlista är Öckerö kommun på västkusten. I Öckerö är summan av olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld per 1000 invånare minst i landet. En kommun med dokumenterat bra säkerhetsarbete. Andra kommuner i topp är Lomma, Hammarö, Bollebygd och Habo, säger Håkan Sörman.

– Med hjälp av benchmarking med likvärdiga kommuner som lyckats bättre än man själv kan säkerhetsarbetet förbättras. Öppna Jämförelser kan användas för att hitta exempel på kommuner med goda utfall inom ett eller flera områden. Eftersom ingen kommun kan påstås vara bäst eller sämst på allt bör alla ha något att lära av andra, eller själva ha något att lära ut till andra, säger Helena Lindberg.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *