KD-stöd till regeringen omdiskuterat

Kristdemokraternas beslut att ställa sig bakom regeringens nya förslag om arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling får både ris och ros. ”En delseger”, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).
Det nya förslaget går i korthet går ut på att reglerna ska tillämpas endast för upphandlingar över EU:s tröskelvärden och att upphandlande myndigheter och enheter ska vara skyldiga att i sådana upphandlingar ställa krav på lön, semester och arbetstid ”när det är behövligt”.
Det faktum att KD gett beskedet att partiet backar upp regeringen innebär att förslaget går igenom i riksdagen även om övriga alliansen och SD röstar emot. Det är Jakob Forssmed tillförordnad partiledare (eftersom Ebba Busch Thor inte har något riksdagsmandat) och ekonomisk-politisk talesperson för KD som är huvudansvarig för ställningstagandet.

Värnar goda villkor
På frågan (i Dagens Industri) på varför han spräcker alliansen svarar Jakob Forssmed att han tycker att ”det är att ta i” att hävda att han spräcker Alliansen. Enligt honom har KD kommit överens med regeringen på ett sätt som både säkerställer små företags möjligheter att delta i upphandlingar samtidigt som man värnar goda arbetsvillkor i riskbranscher.
Som OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterat föll regeringens proposition om offentlig upphandling i riksdagen i höstas, sedan SD, som först stödde regeringen, hoppat av.
Regeringen förde därefter förhandlingar med allianspartierna om ett nytt förslag och den 16 mars gav KD beskedet att partiet backar upp regeringen. Ardalan Shekarabi uppger för Dagens Industri att han gärna velat gå längre och att de krav som nu kommer att ställas borde omfatta alla upphandlingar. Nu har man ändå identifierat ”problemområden” med dåliga villkor, som färdtjänst och städtjänster, menar Ardalan Shekarabi.

TCO gläds
Facket TCO gläds åt uppgifterna att Kristdemokraterna stödde regeringens förslag om arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Eva Nordmark, ordförande i TCO är ”väldigt glad” att det nu finns en majoritet för det kompromissförslag som tagits fram på initiativ från TCO. ”I dessa tider är det särskilt viktigt att ta ansvar. Det har Kristdemokraterna gjort. Nu kan vi få upphandlingsregler som gynnar seriösa företag, samtidigt som Sverige uppfyller sina åtaganden gentemot EU” uppger hon för Upphandling24.
Som också berättar att motparten Almega och dess näringspolitisk talesman Stefan Holm pekar på att regeringen går längre än vad EU-reglerna kräver. Han tror att krav på villkor hämtade från kollektivavtal i offentlig upphandling skapar fler problem än vad man vill lösa. EU:s upphandlingsdirektiv har aldrig ställt krav på att Sverige ska införa krav på att villkor hämtade från kollektivavtal i vissa fall ska ställas i offentliga upphandlingar, enligt Stefan Holm.

SOI ser stora risker
Enligt samma media ser Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) stora risker och påfrestningar med regeringens nya förslag. Emma Breheim, ordförande i SOI, menar att det får omfattande konsekvenser att göra arbetsrättsliga krav obligatoriska vid upphandling inom exempelvis bygg-, städ- och taxibranscherna. Alla upphandlande myndigheter blir skyldiga att anställa ny kompetens för att kunna leva upp till kraven – en kompetens som det redan i dag råder brist på.
Bilden: Emma Breheim, ordförande i SOI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *