Omfattande säkerhetsarbete i kommunerna


Sveriges kommuner har en central roll i samhällets arbete för att förebygga brott och olyckor. Det visar årets upplaga av rapporten Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet.

– Kommunernas säkerhetsarbete förknippas nog ofta med de insatser som räddningstjänsten ansvarar för. Men arbetet omfattar mer än så. Rapporten visar att många kommuner jobbar väldigt brett för öka invånarnas trygghet och säkerhet, säger Håkan Sörman , VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gjort rapporten tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

70 procent av landets kommuner har deltagit i en enkätstudie om vad deras säkerhetsarbete omfattar. En sammanställning på nationell nivå visar bland annat att:

  • Nio av tio förebygger ungdomskriminalitet.
  • Nästan nio av tio arbetar mot våld i nära relationer.
  • Fler än sju av tio arbetar mot organiserad brottslighet.
  • Nio av tio förebygger fallolyckor.
  • Sju av tio förebygger suicidförsök.

– Det är glädjande att det kommunala säkerhetsarbetet är så pass etablerat i landet. Förebyggande arbete ger effekt på alla typer av oönskade händelser, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Rapporten innehåller också uppgifter om hur vanligt det är med bränder, olyckor, våldsbrott och stöldbrott i respektive kommun. Uppgifterna har räknats ihop till ett sammanvägt värde som kommunerna rangordnas enligt. Lomma är den kommun som har bäst sammanvägt värde i landet, följt av Öckerö och Ydre.

– Syftet med jämförelserna är att sporra till diskussion i kommunerna om hur det egna säkerhetsarbetet kan utvecklas. Men man behöver inte bara titta på dem som ligger i topp. Alla kommuner har olika förutsättningar. Göteborg, Nyköping och Örnsköldsvik är tre exempel på kommuner som trots lägre placering har dokumenterat bra säkerhetsarbete, säger Håkan Sörman.

I ett särskilt avsnitt i rapporten lyfts vikten av samverkan mellan olika aktörer vid larm avseende hot om suicid. Genom att ha ett nära samarbete kan polis, kommun och landsting säkra att rätt kompetens snabbt finns på plats när någon står i begrepp att ta sitt liv. Forskning visar att nio av tio som hindras vid ett självmordsförsök inte dör av suicid senare i livet.

– Det är ett bra exempel på hur målinriktad samverkan kan rädda liv, säger Helena Lindberg.

Exempel på kommunala insatser som förebygger brott
Unga erbjuds meningsfull sysselsättning och bra fritidsverksamheter. Kommun och polis samverkar för att tidigt rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella.
Kommuner arbetar mot rekrytering av unga till kriminella organisationer. Samma organisationer förhindras från att hyra eller köpa kommunala fastigheter.
Kommuner driver eller stödjer verksamheter för våldsutsatta. Kommuner arbetar mot missbruk av alkohol och droger.

Kommuner med bäst sammanvägt värde i landet
1. Lomma
2. Öckerö
3. Ydre
4. Knivsta
5. Bollebygd
6. Habo
7. Hammarö
8. Vellinge
9. Staffanstorp
10. Ovanåker

Läs mer på: http://news.cision.com/se/sveriges-kommuner-och-landsting/r/omfattande-sakerhetsarbete-i-kommunerna,c9497690

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *