Omsättningskrav kan stoppa små leverantörer

Att ställa för höga krav på omsättning vid upphandling av byggentreprenader eller bygg- och reparationstjänster kan diskvalificera små leverantörer. Det framkom när Nyköpings kommun bjöd in byggbolag och underleverantörer till en träff om offentlig upphandling.
– Man känner att man inte är kvalificerad, särskilt när företaget är nystartat, förklarade Peter Hardö, Linhus Bygg och Fastighets AB, ett av de 20-talet företag som deltog i träffen.
– I början har man ju ingen omsättning alls, tillägger han och menar att krav på viss omsättning är befogat vid större projekt, som badhus och liknande, men inte fungerar för mindre uppdrag.
Helen Musslinder, upphandlare i Nyköpings kommun, höll med och menade att kravet ibland slinker med litet slentrianmässigt i förfrågningsunderlaget.
– Det viktiga är inte hur mycket ni som leverantörer omsätter utan att ni kan jobbet, sa Helen Musslinder. Vid kontakt med Skatteverket har det till och med framkommit att kommunen kan bidra till att höja omsättningen väsentligt genom att anlita ett företag med låg omsättning.
Ett rimligt omsättningskrav kan dock behövas som en slags garanti för att kommunen får det man efterfrågat av bolaget under hela avtalstiden, menar Helen Musslinder.
Upphandlingschef Stefan Kindeborg är också medveten om problemet och tog upp en av de fem gemenskapsrättsliga principerna som styr offentlig upphandling, nämligen principen om proportionalitet. Krav som ställs ska stå i proportion till det som upphandlas och inte vara orimligt höga.
Träffen hölls på anrika Nyköpingshus och Grindstugan, som i dag är konferenslokal. OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats. Upphandlingschef Stefan Kindeborg gick igenom lagstiftning och andra förutsättningar för att göra affärer med kommunen. På plats fanns även Göran Adolfsson från upphandlingsenheten.
Stefan Kindeborg erkänner att affären med offentlig sektor kan bli tung på formalia, inte minst som det ställs ett antal krav både på den upphandlande myndigheten och på de som ska leverera varor eller tjänster.
Fördelarna med att göra affärer med en kommun är bl.a. att det är förenat med liten risk. En kommun är en säker betalare och kan knappast gå i konkurs. Kommunen är inte konjunkturkänslig, tvärtom kanske man ”gasar på” under lågkonjunktur för att tjänster är billigare då. Dessutom kan man som leverantör få sin sak prövad i domstol om man är missnöjd.
Bild: Peter Hardö, Linhus Bygg och Fastighets AB. Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *