OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.
– Vi kan därmed lägga tre års arbete med att försvara rätten att driva en inköpscentral och vårt arbetssätt till handlingarna, säger Thomas Idermark, VD för SKI.
OneMed ansåg bl.a. att de upphandlande myndigheter som har rätt att tillämpa ett ramavtal måste ha förpliktat sig till att köpa hela sitt behov på ramavtalet. SKI har hävdat att en sådan förpliktelse inte kan följa av ett ramavtal där inga volymer garanteras. Förvaltningsrätten säger mycket tydligt i sin dom att det inte kan finns ett sådant upphandlingsrättsligt krav och instämmer därmed i SKI:s tolkning av bestämmelserna.
– Det känns verkligen skönt att även HFD går på förvaltningsrättens linje säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI. Vårt arbetssätt och tolkningen av ramavtalsbestämmelserna har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet nu har förstått en inköpscentrals arbetssätt, avslutar Pia Hedström.
Källa: SKL Kommentus Inköpscentral

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *