”Onödiga dödsfall i vårdkrisens Sverige”

Sverige är det EU-land i som har minst antal vårdplatser per invånare. Ändå ser vi att antalet fortsätter att minska. Hur kan våra regioner år efter år tillåta en organisation som skadar patienterna?

Den raka frågan ställer de tre överläkarna Björn Fredriksson, P-O Andersson, och Liselott Norrman, samtliga vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

I en debattartikel i Göteborgs Posten pekar de på att sjukhusens vårdplatser inte räcker. Beläggningen är ofta över 100 procent. De underbygger med fakta, statistik och historik.

Risk drabbas av vårdskada
De skriver: När en klinik har fullt och överbeläggningstaket är nått kan patienter behöva vårdas på andra kliniker, det vill säga bli utlokaliserade. Patienter med en åkomma som hör till en medicinklinik kan vårdas på till exempel en ortopedavdelning där personalen då måste ta hand om sådant som de inte är vana vid. Forskning visar att patienter som läggs in på ”fel” avdelning löper 60 procent högre risk att drabbas av vårdskada och att de vid vissa diagnoser har en större risk att avlida av sin sjukdom.

Mellan 2014 och 2019 ökade antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter i landet från cirka fyra per 100 vårdplatser till drygt sju, hävdar överläkarna vidare.

De avslutar sitt debattinlägg i GP:
De flesta av oss kommer förr eller senare att behöva sjukhusvård. Låt oss nu ordna så att vi alla får en bra vård när den dagen kommer.

Om debattörerna

Björn Fredriksson, överläkare internmedicin och kardiologi Södra Älvsborgs Sjukhus.

P-O Andersson, överläkare internmedicin och hematologi Södra Älvsborgs Sjukhus.

Liselott Norrman, överläkare internmedicin och endokrinologi Södra Älvsborgs Sjukhus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *