Öppna geodata allt viktigare

Erfarenhet och kunskap om hur geodata kan skapa värde, på tvärs över olika discipliner, inom både den privata och offentliga sektorn, är avgörande för att vi som samhälle ska kunna växla ut potentialen.

Det framhåller Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige, i en debattartikel som kommer att publiceras i sin helhet i nästa utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata. Geoforum har länge förespråkat en övergång till öppna geodata.

Ett exempel där öppna data är viktigt är i övergången till en helt digital samhällsbyggnadsprocess som ger lägre planerings- och byggkostnader, kortare handläggningstider och lägre miljö- och klimatpåverkan.

Data kopplad till plats
Geodata är information kopplad till en plats, till exempel infrastruktur, fastighetsindelning, befolkningsstatistik och miljöinformation. Geodata spelar en allt större roll i ett datadrivet samhälle och är ett grundelement i digitaliseringen. Till exempel kan stora mängder ostrukturerade data kombineras och visualiseras med stöd av kartor och annan geodata.

Redan i dag möter vi geodata i vardagen i olika plattformar: i appar, mobiltelefoner och på sociala medier, med mera.


Fakta
Geoforum Sveriges medlemmar är statliga myndigheter, kommuner, företag, högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata.

Geoforum verkar för att geodata och digitaliseringens möjligheter tas tillvara inom samhällsbyggandet med särskilt fokus digital samhällsbyggnadsprocess, smarta samhället och öppna geodata.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.