Ostlänk ger 13 000 nya jobb

ESC betyder inte bara Eurovision Song Contest. Det kan också läsas East Sweden Cluster, ett nybildat nätverk för företag som önskar vara med och tjäna pengar på Ostlänken.
För jobb blir det. Närmare bestämt 13 000 enligt beräkningar från Trafikverket.
Två konsultbolag, Tyréns och ÅF, tog hem upphandlingen för den första etappen av Ostlänken. Uppdraget är att ta fram järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och riktlinjer för hur banan ska se ut på sträckan mellan Södertälje och Trosa, rapporterar Södermanlands Nyheter, SN.
Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 miljoner kronor och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltningsprogram, framhåller Tyréns på sin webbplats. ”Vid sidan av den tekniska lösningen kommer Tyréns att lägga stor vikt vid det arbete som rör människorna och miljön längs Ostlänken”, lovar bolaget.
Ostlänken beräknas stå klar senast 2028, är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Tågen planeras nå upp till hastigheter över 300 kilometer i timmen och sänker restiden markant för resenärerna. Resan mellan Stockholm och Linköping kommer att ta en timme och resan Stockholm till Nyköping tre kvart. – Vi kommer att få jobba med mycket ny teknik i det här projektet. Experter från Japan och Frankrike kommer att tas in för att ge oss stöd i utvecklingen av de nya banorna, berättar Cecilia Granath, chef för Tyréns region Öst.
Bolaget har ambitionen att tillsammans med ÅF bland annat arbeta med hållbarhetsaspekter i Ostlänken-projektet. Det kommer att handla om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Fakta Ostlänken
Ostlänken blir en del av Sveriges första höghastighetsjärnväg och omfattar drygt 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Med persontåg i hastigheter på upp till 320 kilometer i timmen skapas nya möjligheter för både människor och näringsliv.
Kapaciteten ökar för både gods- och persontransporter. Byggstart 2017. Tågen ska kunna enligt plan börja rulla 2028.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *