Osund konkurrens mot privata företag

Den osunda konkurrensen från kommunala bolag fortsätter att drabba privata företagare på en rad områden. Det framgår av en rapport från Konkurrensverket som utkom i december.
– Det är en frustrerande situation, säger Kåre Johansson, som driver hotell- och konferensverksamhet i Värnamo, när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer upp för en pratstund om kommunens illojala konkurrens med hans företag.
I Värnamo har företagaren Kåre Johansson, som tillsammans med sin hustru Lilian äger och driver Designhotellet Scandic med konferensverksamhet, anmält kommunalt ägda ”Gummifabriken” till Konkurrensverket. Han hävdar att det inte är konkurrens på lika villkor när det kommunala bolaget hyr ut konferenslokaler till kraftigt rabatterade priser.
– Problemet är att de kommunala företrädarna inte ser mötes- och konferensbranschen som företagande, utan som något som bara ska finnas, menar han. Själv ser kommunen sin konferensanläggning som en allmännyttig företeelse.
Det är en allmän trend att marknaden för möten och konferenser dalar i hela landet. Och situationen blir knappast bättre när kommunen går in och erbjuder samma tjänster till förmånliga priser, menar hotellägaren.
Han tror inte att kommunens företrädare är elaka människor som vill djävlas med företagen, men de inser inte konsekvensen av sitt handlande. Bakgrunden är kommunens tidigare köp av en nedlagd gummifabrik. Visionen var att göra byggnaden till ett center för olika aktiviteter, högskola och konferensmöjligheter. Enligt uppgift har över 500 miljoner kronor plöjts ner i byggnaden och dess verksamheter.
– Det gör projektet till det dyraste någonsin i kommunens historia, påpekar Kåre Johansson och berättar att man från Scandics håll tidigt gick in och förklarade att det inte var lämpligt att kommunen drev konferensverksamheten.
– Vi fick beskedet att så inte skulle bli fallet. Ändå startade man senare upp denna verksamhet på bred front, förklarar Kåre Johansson.
Ett exempel på hur den kommunala konkurrensen kan slå är att en preliminär konferensbokning från Skatteverket med 90 personer på privata Scandic, i stället flyttades till kommunala Gummifabriken. Och kommunens egna bolag kan konferera gratis på Gummifabriken.
I ett brev riktat till kommunfullmäktige i Värnamo skriver makarna Lilian och Kåre Johansson bland annat att de ”förgäves försökt tala med kommunens ledning om detta, men utan att få det minsta gehör.” Kommunens företrädare skrattar och säger enligt makarna Johansson att ’nu är det ju ändå byggt, vi kan ju inte stänga dörren’.”
I höstas fick Kåre och Lilian Johansson som driver Scandic sedan många år nog och anmälde Värnamo kommuns agerande till sin branschorganisation Visita, som i sin tur tagit ärendet vidare till Konkurrensverket.
Konkurrensverket har ålagt Värnamo kommun att komma in med information i ärendet och svara på ett antal faktafrågor. Värnamo kommun skriver i sitt svar till verket att man bedömer att Gummifabriken ”inte bedriver konkurrerande verksamhet och ser följaktligen inte att det finns några konkurrenter”.
Konkurrensverket skriver i den rapport som utkom i december 2014 att det finns ”en betydande bestående konfliktyta mellan kommunala bolag och privata företag” och tillägger: ”Att det blir fler kommunala företag tyder även på att konfliktytan ändras och uppstår på nya områden.”
Organisationen Företagarna var inte sena att reagera på rapportens innehåll och meddelar att de ser allvarligt på utvecklingen med ökad osund konkurrens från offentlig sektor. De kommunala företagen blir allt fler och deras omsättning ökar, skriver Företagarna i en kommentar. Även Svenskt Näringsliv tar upp den osunda konkurrensen i sitt nyhetsbrev och på webbplatsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *