”Otillräcklig styrning av inköp”

En AI-analys har upptäckt brister i flera kommuners och regioners hantering av inköpen. Problemet är oftast inte den enskilde upphandlaren utan att styrningen och organiseringen av inköpen i många organisationer inte är ändamålsenlig.

Det framhåller Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Inger Ek, gd.

Hon hänvisar till entreprenören och dataanalytikern Jens Nylanders medialt uppmärksammade granskningar av över 50 miljoner leverantörsfakturor som hon menar är viktig. OFFENTLIGA AFFÄRER och andra medier har tidigare uppmärksammat Jens Nylanders analys. Han kommer också att delta på Mötesplats OFFENTLIGA AFFÄRER 25-26 september 2024 för att berätta om sina slutsatser.

Jens Nylander.

– Fakta om inköp behövs, konstaterar generaldirektör Inger Ek och berättar i Dagens Samhälle att myndigheten 2019 skrev en debattartikel i Dagens Industri i denna fråga.

– I den tog vi upp behovet av att samla in fakturor för statistikändamål eftersom ”sådan statistik ger ökad transparens och insyn i hur skattemedel används i praktiken och kan bidra till att uppmärksamma ineffektivitet och minska risken för korruption och oegentligheter”.

”Förbered lagstiftning”

Upphandlingsmyndigheten uppmanade då regeringen att ”snarast förbereda lagstiftning som möjliggör för Upphandlingsmyndigheten att samla in och publicera inköpsvärden som öppna data”.

– Fem år senare kvarstår uppmaningen, slår Inger Ek fast.

I en rapport från 2023 har myndigheten konstaterat att potentialen i offentlig upphandling inte utnyttjas fullt ut i dag. Dels saknas ofta en ändamålsenlig styrning och organisering av inköpen trots att de årligen, även i en mindre kommun, kan uppgå till miljardbelopp. Och dels finns det brister när det gäller uppföljning.

Följa upp avtalen

– Mer resurser till inköpsorganisationen ger ökade möjligheter att följa upp avtalen. Enligt rapporten är det bara hälften av de upphandlande organisationerna som i hög utsträckning har forum för uppföljningsdialog med leverantörerna.

Inger Ek avslutar:

– Att ge bättre förutsättningar och mer resurser till offentliga upphandlingar är en klok och lönsam investering. Varje procents effektivisering av inköpen i Sverige motsvarar 9 miljarder skattekronor.  

Inger Eks debattinlägg var infört den 26 april 2024.

Foto på förstasidan: Upphandlingsmyndigheten.