Outsourcing som källa till verksamhetsutveckling

Vi älskar att skapa förändring som skapar hållbart värde, på lång sikt. Att arbeta för att göra morgondagen lite bättre för var och en i Sverige är en härlig utmaning. För oss är därför en outsourcing och en upphandling av densamma aldrig isolerade öar i en komplex verklighet utan en pusselbit för bättre digitala förutsättningar i en föränderlig värld. För att verkligen skapa nytta och få fram den fulla potentialen i outsourcingen krävs ett helhetstänk som utgår från verksamhetsbehoven och som siktar på att skapa förutsättningar för en fullt fungerande digitaliseringsmotor för hela organisationen. För vi tror inte du skulle vara nöjd med ett köp av den senaste bilmodellen som kan köra snabbare, tystare och miljövänligare än din gamla bil om det visade sig att det bara fanns grusvägar att köra på, dåligt bränsle och inga möjligheter till service. Ändå är det alltför vanligt att outsourcing upphandlas med sådana förutsättningar och effekterna blir därefter.
I de flesta fall läggs tid, resurser och kompetens på att genomföra bästa möjliga upphandling av en outsourcinglösning som ska vara långsiktig, stabil och samtidigt kostnadseffektiv. Målet blir ofta att upphandla en lösning som kan förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Men, samtidigt läggs inte fokus i samma utsträckning på att upphandla en outsourcingleverantör och få upphandlingen att följa samhälls- och verksamhetsutvecklingen eller att skapa de interna förutsättningarna att ta emot, driva och utveckla de outsourcade tjänster som levereras. Därmed försvinner en stor del av det potentiella värdet i outsourcingen. Vår erfarenhet visar vikten av att ge den nya outsourcingaffären de bästa möjliga förutsättningar, både för beställare och för leverantör. Det skapar förutsättningar som gynnar den gemensamma utvecklingsresan mellan parterna och framförallt, resultatet till slutkund – medborgaren, företagaren, brukaren eller eleven.
Inför en outsourcing, oavsett om leveransen sedan tidigare är outsourcad eller inte, behöver organisation, processer, förvaltning och inte minst beställarförmågan genomlysas. Med en tydlig bild av nuläget och organisationens förmåga kan justeringar, förbättringar och utveckling genomförs för att rusta organisationen för den nya outsourcingen samtidigt som en tydlig bild av nuläget kan levereras till leverantören. Tillsammans kan sedan beställare och leverantör driva ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete från en gemensam utgångspunkt. Men, det är inte längre en eller ett fåtal leverantörer som beställarorganisationen ska förhålla sig till, istället ser vi en ökande andel affärer som multisourcingaffärer som offentlig sektor frivilligt och ibland ofrivilligt ställs inför. Att hålla samman en flora av leverantörer, lösningar, avtal, prisbilder och säkra dessa mot verksamhetsbehov, samhällsutveckling och ekonomi kräver en stabil grund i organisationen och inte minst, en kompetent beställarförmåga. Något som kan vara lätt att förbise och svårt att upprätthålla i dagens snabbrörliga landskap.
I artikeln ”Digitaliseringens ökande betydelse” i föregående nummer av Offentliga affärer lyfte vi svårigheten att hitta rätt kompetens, vilket även präglar detta område. Men med rätt förberedelser, förbättringar och förvaltning tror vi att kompetensen kan byggas internt med stöd av spetskompetens, såsom sourcingstrategisk rådgivning, avtalsförvaltning och förhandlingsexpertis, vid behov. Inom dessa områden har vi förmånen att fortsätta stötta våra kunder, före, under och även efter avslutad upphandling, vilket ger våra kunder en optimal affär för den digitala utveckling som eftersträvas men också en stark kontinuitet och trygghet för såväl beställare som leverantör.
Johan Högne, Senior management consultant, Knowit Business Consulting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *