Oväntat överskott i mars

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,5 miljarder kronor i mars, vilket är 1,1 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Det beror i huvudsak på lägre räntebetalningar på statsskulden.

Myndigheternas in- och utbetalningar samt Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter utvecklades i linje med prognos.

Räntorna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras av valutakursvinster.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2012 gav statens betalningar ett överskott på 0,4 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 071 miljarder kronor i slutet av mars.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *