Oväntat överskott i statens betalningar

Statens betalningar gav ett överskott på 3 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,7 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos.

Pressmeddelande

Nettot av myndigheternas betalningar var 2,7 miljarder kronor högre än beräknat.
– Prognosavvikelsen förklaras bland annat av att vi överskattade Sidas utbetalningar samtidigt som ett flertal myndigheter hade oväntat stora inbetalningar. Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognos, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Räntorna på statsskulden blev 1 miljard kronor lägre än beräknat. Det beror delvis på högre realiserade valutakursvinster i skulden i utländsk valuta.

Riksgäldens nettoutlåning blev 1 miljard kronor högre än prognostiserat vilket främst förklaras av ökad utlåning till myndigheter och affärsverk.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2011 gav statens betalningar ett överskott på 69 miljarder kronor. Statsskulden var 1 012 miljarder kronor den 31 oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december 2011, kl. 09.30.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *