Över 1,8 miljarder i förskott till kommunerna

Migrationsverket har i år ökat kapaciteten för att handlägga kommunerna och landstingens ansökningar om statlig ersättning. Idag gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.
För att komma ikapp med handläggningen av ansökningar har Migrationsverket ökat från ett 40-tal medarbetare till nästan 200 som arbetar med statliga ersättningar för asylsökande. Det har gett resultat att Migrationsverket i år betalat ut ett högre belopp i statlig ersättning än tidigare år. Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting. Det är 3 miljarder mer än vad som betalades ut under föregående år.
– Vi har arbetat hårt under hela året, inte minst under december då vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan är drygt 1,8 miljarder en förskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, säger Åke Svedmert, sektionschef för statliga ersättningar asylsökande.
Pengarna betalas ut idag
Delutbetalningen idag, den 29 december, omfattar de fyra ersättningstyper där det ansökta beloppet är av det större slaget. De fyra ersättningstyper där kommunerna har sökt mest ersättning är:

  • Faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn.
  • Ersättning för boendedygn i hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn efter anvisning till kommun.
  • Ersättning för utbildning i grundskola.
  • Ersättning för utbildning i gymnasieskola.

Delutbetalningarna motsvarar mellan 60 och 90 procent av de ansökta beloppen från kommunerna, utifrån de aktuella ersättningstyperna.
Väntar på uppemot 8,1 miljarder
I slutet av november väntade kommuner och landsting på ersättning för asylsökande uppemot 8,1 miljarder kronor. Summan varierar hela tiden allt eftersom ersättningar betalas ut och ny ansökningar kommer in. Vad summan blir för hela 2017 blir klart i början av januari.
– Det är alltså inte tal om en skuld utan varje enskild ansökan måste prövas av oss. I många fall är ansökningarna inte kompletta vilket också påverkar handläggningstiden. Under 2018 kommer vi fortsätta att jobba för att få ner handläggningstiderna. Vår ambition är att alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre månader, säger Åke Svedmert.
Se delutbetalningarna uppdelat på läns- och kommunnivå (PDF)
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.