Överprövning inte gratis i framtiden

– Vi håller på för fullt och skriver lagtext. Det berättade regeringens utredare Anna Ulfsdotter Forssell när hon frågades ut av Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl.
I framtiden blir det sannolikt inte gratis att ansöka om överprövning i upphandlingsmål. Så kunde man i alla fall tolka Anna Ulfsdotter Forssells svar, även om hon inte uttryckligen sa det.
– Samtliga länder som vi hört med har någon form av kostnad. Vi ska, oavsett om vi tycker det är lämpligt, komma med förslag kring detta, det är vårt uppdrag. Detta jobbar vi mycket med just nu, avslöjade regeringens utredare.
Bakgrunden till utredningen är att Sverige anses ha alltför många överprövningsmål samt att de tar för lång tid.

Småföretag drabbas?
På publikfråga från Ulrica Dyrke, Företagarna, som befarar att avgift eller processkostnadsansvar kan hindra små företag från att kunna ansöka om överprövning, svarade Anna att detta sannolikt löser sig med hjälp av marknadens försäkringar.
De mindre företag som i dag processar mot staten i skadeståndsmål står knappast för kostnaden själva, utan har en försäkring som täcker. Ett liknande system torde bli aktuellt även för överprövningsmål, om marknaden fungerar.
 
Gäller att tänka om
Anna Ulfsdotter Forssel menar att vi måste tänka om när det gäller systemet med gratis överprövningsrätt.
– Vi är så otroligt vana vid att överprövningar är gratis. Man kan gå in med en överprövning och stoppa upp en upphandling, man ser det som en rättighet. Att begära skadestånd är också en rättighet, men där finns en processkostnad. Det handlar om inställningen, ett mind set.

Kap. 19 ses över
Den andra delen av utredningens uppdrag är att se över kapitel 19 i LOU där Sverige reglerar upphandlingar som till stor del inte är direktivstyrda. Där kommer man att gå en medelväg och sneglar på lag om upphandling av koncessioner (LUK). Det blir inte helt oreglerat som i Finland och inte heller så detaljstyrt och krångligt som nu är fallet.
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2018. Utredningens titel är Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Fi 2017:05).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.