Övervakning och propaganda i kinesiska sociala medier

Den kinesiska regimen har investerat massivt i system som övervakar sociala medier. Det rapporteras i ett pressmeddelande från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle).
I stället för att filtrera bort allt politiskt känsligt material låter regimen miljontals inlägg ligga kvar för att få information om protestaktioner och korruption på lokal nivå.
I den nya SNS-rapporten ”Kinas medier: politik och ekonomi” har nationalekonomen David Strömberg, tillsammans med sina forskarkollegor, Bei Qin och Yanhui Wu, tittat närmare på hur staten använder medierna för att kontrollera sin befolkning. 

Forskarna har gjort den första storskaliga studien som visar hur effektivt det kinesiska övervakningssystemet är. De har analyserat 13,2 miljarder blogginlägg publicerade 2009–2013 på den Twitterliknande plattformen Sina Weibo.
 
Regimkritiska inlägg
Genom att tillåta en del regimkritiska inlägg kan staten läsa av den allmänna opinionen, förutse demonstrationer innan de inträffar och identifiera korrupta politiker.
– Vi analyserade 545 protestaktioner under den här perioden och visar att det är lätt att förutse dessa med hjälp av inläggen i sociala medier. De kinesiska myndigheterna har investerat i avancerade övervakningssystem med maskininlärningsteknik. Därför är deras förmåga att förutse protester troligen ännu större än våra beräkningar visar, säger David Strömberg, professor i nationalekonomi.

Lokalpress mindre regimtrogen
Lokala tidningar mindre regimtrogna
, till skillnad från Sina Weibo, som är centralstyrd, ägs tidningar i Kina av olika partikommittéer, både lokalt och regionalt. Strömbergs forskning, som baseras på data från 1999 till 2010, visar att de tidningar som ägs av partikommittéer på lägre nivåer är mindre regimtrogna. Dessa tidningar stör de högre partinivåernas mediestrategier för att maximera politiskt inflytande och ekonomisk vinst.
– Som svar har centralmakten ökat mängden av propaganda i sociala medier. Sina Weibo uppgav 2012 att det fanns 50 000 konton med anknytning till regimen eller drivna av tjänstemän. Men vår skattning är att det finns 600 000 regimanknutna användare i våra data. De är dessutom mer aktiva än andra användare, säger David Strömberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.