På kurs för att rekrytera kompetent

Länsstyrelsernas chefer kommer att få utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att minimera risken för diskriminering vid rekrytering. Arbetet är en del i en omfattande handlingsplan för antidiskriminering.

Tatjana Mineur, Länsstyrelsen Sörmland, berättar i ett pressmeddelande att de påbörjat en upphandling av rekryteringsutbildning för chefer.

– Det är en utbildning i kompetensbaserad rekrytering där man vid rekrytering bara ska fokusera på kompetens och ingenting annat, det gör att risken för diskriminering vid rekrytering minimeras. Enligt handlingsplanen ska rekryterande chefer inom länsstyrelserna genomgå denna utbildning under 2011 och 2012.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram en handlingsplan för arbetet med antidiskriminering.

– Den 17-18 januari genomförs den första gemensamma grundutbildningen om mänskliga rättigheter och diskriminering för alla länsstyrelser, berättar Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne. Syftet med utbildningen är att alla medarbetare ska få grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftning och hur diskriminering kan motverkas.

Handlingsplanen är uppdelad i tre övergripande områden som berör organisation, verksamhet och kommunikation, och den utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Handlingsplanes övergripande mål är att länsledning och chefer, i rollen som både arbetsgivare och verksamhetsansvarig, ska leda och utveckla arbetet mot diskriminering, att de mänskliga rättigheterna ska integreras i länsstyrelsernas verksamhet samt att länsstyrelsernas interna och externa kommunikation ska vara fri från diskriminering.

Under 2010 har länsstyrelserna arbetat om sina webbplatser för att göra dem tillgängliga för alla, oavsett förutsättningar.

Källa: Länsstyrelserna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *