Ökad korruption i byggbransch

Pandemin medför att korruptionen ökar i byggbranschen. Trots att branschen länge toppat mutbrotts-statistiken finns stora brister i det förebyggande arbetet. En ny lag om visselblåsning träder i kraft om bara nio månader, ändå saknar 45 procent av cheferna en fungerande funktion för visselblåsning och många är rädda för repressalier.

Det visar en ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna och Institutet Mot Mutor (IMM).

– Vi måste ta tag i detta, säger Jeanet Corvinius, byggchef och styrelseledamot i Byggcheferna med egna erfarenheter i ämnet.

Hon uppger att organisationen Byggcheferna normalt sett är skeptisk till alltför mycket lagar och regler, men i det här fallet står man helt och hållet bakom den nya kommande lagen om visselblåsning som man menar är viktig.

Prata mer om riskerna
– Det är inte den som ser och påtalar missförhållanden som ska straffas och hängas ut eller i värsta fall få sparken, säger Jeanet Corvinius. Hon ser gärna att det pratas mycket mer om risker med korruption – i företagen, i bolagsstyrelser och i olika projekt.

– Om företagen ger de rätta förutsättningarna så kommer de anställda att må mycket bättre på jobbet, understryker Jeanet Corvinius.

Varje år gör Byggcheferna en undersökning, Byggchefsbarometern, som ligger till grund för de rapporter som tas fram, bl.a. om korruption.

Pandemin har ej dämpat
Pandemin har ingen dämpande effekt på korruptionen, snarare tvärtom, framgår det av ett gemensamt pressmeddelande från IMM och Byggcheferna. Fler chefer jämfört med 2019 har sett misstänkt korruption den senaste 12-månadersperioden. 2020 svarar 13 procent av cheferna att de sett misstänkt korruption, en ökning med fem procentenheter från 2019.

Samhällsbyggnadssektorn är med sina många och ofta komplexa projekt, som involverar stora summor pengar, en särskilt riskutsatt sektor för korruption. Även byggprojektens många led med underleverantörer och kontakter mellan privat och offentlig sektor bidrar till en ökad risk.

Resurser och information
– Korruptionsrisker ökar i kristider och pandemin är inget undantag. Det är därför av största vikt att företag och organisationer fokuserar på det förebyggande antikorruptionsarbetet. Det behöver finnas tillräckliga resurser och tydlig information kring hur man ska rapportera och hantera misstankar om oegentligheter, säger Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på IMM.

Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på IMM.

Trots att branschen under lång tid toppat mutbrottsstatistiken är det korruptionsförebyggande arbetet i hög grad frånvarande:

  • 6 av 10 chefer menar att korruption inte är något man pratar om på jobbet.
  • Bara hälften av cheferna anser att korruption är vanligt förekommande.
  • 45 procent av cheferna saknar en fungerande visselblåsningsfunktion för att anmäla misstankar och incidenter.
  • En femtedel av cheferna kan inte utesluta att repressalier drabbar de som visselblåser.
  • Företagen agerar i blindo eftersom hälften av cheferna svarar att man sällan eller aldrig gör riskanalyser.

Ny lag kring årsskiftet
Om nio månader träder en ny visselblåsningslag i kraft men de flesta företagen i branschen har hela omställningen till lagkraven kvar att göra. Mot bakgrund av det och hur utsatt branschen är för korruption uppmanar Byggcheferna och IMM företagen inom samhällsbyggnad att trappa upp sitt korruptionsförebyggande arbete.

I pressmeddelandet från Byggcheferna och IMM uttalar sig även Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna:

– Om inte ens cheferna kan eller vågar visselblåsa kan vi vara ännu säkrare på att deras medarbetare inte gör det. Vi som är branschens chefer vill göra rätt och då måste risken för repressalier undanröjas, säger hon.

Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Läs hela rapporten här.


Fakta Byggcheferna
En branschförening för chefer och ledare inom samhällsbyggnadssektorn. Cirka 17 000 medlemmar från bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetsbranschen.

Syftet är ”att göra varandra och branschen bättre”. Man besöker skolor för att ge en sin bild av byggsektorn, debatterar i riks- och branschmedier, möter ministrar, driver kampanjer och håller  medlemmarna uppdaterade. I oktober 2020 utsågs föreningens ordförande Kajsa Hessel till Årets samhällsbyggare. Läs mer här. 

Fakta IMM
Institutet Mot Mutor (IMM) vill skapa tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information på IMM:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *