Paneldebatt: Nationell trygghet önskas – Men hur ?

Med utgångspunkt i medborgare och offentliganställdas ökade känsla av otrygghet och oro inför framtiden låter vi panelen svara på hur de vill komma till rätta med problemen. Nationella strategier och förebyggande planer har tagits fram av den sittande regeringen, men hur går vi vidare? Hur och när ser vi resultaten? Saknas något avgörande för att lyckas bryta den negativa trenden? Hur ser oppositionen på regeringens ansträngningar? Vad händer efter valet? Följ med på en het debatt mellan regering och opposition om det nationella säkerhet och trygghetsläget. Hur kommer vi vidare?
Medverkande:
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, Erik Wennerström, Generaldirektör på BRÅ och Andreas Schönström, Kommunalråd (s) med beredningsansvar för trygghet, Hans Wallmark, Riksdagsledamot, Försvarspolitisk talesperson (M) Elin Richarz, expert på krishantering, Practise AB, och Heike Erkers, Förbundsordförande akademikerförbundet SSR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.