PANELSAMTAL: Informationssäkerhet i det offentliga – Hur illa är det egentligen?

Riksrevisionens rapport, informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen har kommit fram till att det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. Expertpanelen diskuterar utifrån rapporten och ger dig insikter i säkerhetsläget och vad som kan göras. Andreas Häglund, Sales Director National Security, Advenica, Fia Ewald, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef, Göteborgs stad, Ulf Bengtsson, Riksrevisor, Riksrevisionen, Fredrik Renström, Vice VD, Rote Consulting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *