Ökad kompetens nödvändigt bland offentliga upphandlare


Ökad kompetens – bland upphandlare, politiker och övriga tjänstemän. Det år ett tema som återkom bland talarna i panelsamtalet som inledde Upphandlingsdagarna 2014.

– Grunden för att vi har ett regelverk är att hushålla med skattemedel, förhindra korruption och ha ett gemensamt regelverk. Tyvärr har det blivit för krångligt och för svårt att göra rätt. Det sa civil- och bostadsminister Stefan Attefall när Upphandlingsdagarna inleddes med ett panelsamtal  på ondagens morgon.

Bättre kompetens hos de som ska sköta upphandlingarna och att underlätta för små- och medelstora företag är några av de recept som ministern förespråkar för att komma till rätta med problemen.

Ulla Andersson, vice partiledare i vänsterpartiet, ansåg att LOU är ett viktigt verktyg. Men rätten att ställa krav på kollektivavtal och arbetsmiljökrav måste kunna ställas.  Hon välkomnar att man med de nya EU-reglerna kan räkna in hela kedjan och livcykelperspektivet, något som är möjligt redan i dag, hördes experter i publiken viska.

Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson i socialdemokraterna, tycker att man borde jobba mer strategiskt och med innovationsupphandling, så att nya varor kan komma ut på marknaden. Staten är en stor beställare och det finns historiska exempel på hur större affärer kan få företag att växa, exemplet Ericsson är ett sådant. Att dela upp kontrakten är ett sätt att få med de mindre företagen i offentlig upphandling, tror Jennie Nilsson (s).

Annika Strandhäll, ordförande i Vision, påpekade att hennes förbund var tidigt ute i att förespråka sociala krav i offentlig upphandling. Det ligger oerhörda möjligheter men också ett stort ansvar. Men de nya EU-reglerna blir det möjligt att ställa krav på kollektivavtal men också att jobba mer kreativt med sociala krav.

Lennart Gabrielsson, förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, påpekade att det är en tillgång att kunna upphandla välfärd. Tyvärr har dock makten flyttats till domstolarna i alltför hög grad. Han välkomnade att regeringen nyligen tillsatta en utredning som ska granska överprövningsinstrumentet i den offentliga upphandlingen.

Stefan Attefall påpekade att i 37 procent av överprövningarna år 2013 så fick de klagande rätt, vilket indikerar att de har en poäng i sin kritik. Men visst måste vi se över detta, menade han, vilket nu görs i utredningen.

En fråga som kom upp var regeringens tidigare beslut att lägga både upphandlingsstöd och tillsyn i Konkurrensverket, där 38% av deltagarna svarade ”ja” och 62% svarade ”nej”. Attefall försvarade beslutet, medan socialdemokraternas och vänsterpartiets företrädare var kritiska mot lösningen.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *