PANELSAMTAL: Innovation i offentlig förvaltning – dröm eller verklighet?

Det talas mycket om vikten av innovation. Det finns en myndighet med denna inriktning och det har också införts ett särskilt upphandlingsförfarande i syfte att främja innovation inom offentlig förvaltning. Men sker det verkligen och vad kan vi göra för att främja innovation i framtiden? Karl-Oskar Brännström, FlexiteBPMS, Johan Magnusson, Forskare, Göteborgs universitet och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers, Daniel Forslund, Landstingråd, Folkpartiet i Stockholms läns landsting och Ann-Mari Fineman, Enhetschef IT-användning och tjänster, VINNOVA.

0 thoughts on “PANELSAMTAL: Innovation i offentlig förvaltning – dröm eller verklighet?

  1. Tyvärr kan det bli så att landstingen vill veta vad Inera tycker om en, för dem ny produkt, och Inera väntar på uppdrag för utvärdering från något landsting och något landsting tycker att det får något annat landsting ge i uppdrag. Inget konkret händer.
    Sedan finns det några aktiva personer inom vissa landsting som vågar att GÖRA något.
    Rosor till dessa personer. Rosor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västerbottens Läns Landsting samt Landstinget Västmanland. Ni GÖR något reellt som effektiviserar, höjer servicegraden samt minskar miljöfarliga faktorer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *