Parallell karriär för försvarsanställda

Personalkategorier som reservofficerare och deltidsanställda soldater och sjömän ska kunna ha parallella karriärer – både i Försvarsmakten och hos annan arbetsgivare.
Genom avsiktsförklaringar väljer Försvarsmakten att samarbeta med andra arbetsgivare om sin personal, något som gynnar alla parter, inte minst de anställda i Försvarsmakten.
OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med Jonas Wannberg, HR-strateg på Produktionsstaben och ansvarig för Arbetsgivarrelationer, Högkvarteret. I kommande OFFENTLIGA AFFÄRER utvecklar han tankarna bakom ett nytt koncept i en intervju.
Tanken är att anställda med militär bakgrund inom Försvarsmakten ska vara anställningsbara i civil sektor. En stor del av Försvarsmaktens personal är i dag deltidsanställd. 
En stor verksamhet
– Nationellt är detta en stor verksamhet. Vi har mer än 60 avsiktsförklaringar med arbetsgivare, till exempel Volvo lastvagnar, Scandic, Saab AB, m.fl. Inom offentlig sektor har vi, förutom avsiktsförklaringar med ett antal kommuner, också avsiktsförklaringar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kriminalvården, säger Jonas Wannberg.
I nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER, med utgivning i mitten av februari, publicerar vi hela intervjun med Jonas Wannberg samt kommentarer av försvarsanställda som även har arbeten i det civila.
Foto: Båstad kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.