Parkerings­bolag krävs på böter

Parkeringsbolaget i Göteborgs kommun krävs på 37 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket går nu till domstol med böteskravet eftersom upphandlingen skett utan annonsering och konkurrensutsättning.

Saken gäller Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag som upphandlat tjänster för projektledning utan att följa reglerna om offentlig upphandling.

– Det är viktigt att alla upphandlade myndigheter har en planering där man tar höjd för alla de inköp som kan bli aktuella under året. Först då kan man förutse behovet av upphandling och annonsering. Därutöver är det nödvändigt att begränsa avropen från ett avtal till enbart de varor eller tjänster som avtalet omfattar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar över 284 000 kronor ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs. Det aktuella avtalet mellan Parkeringsbolaget och leverantören var värt 491 400 kronor.

Konkurrensverket har lämnat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Göteborg. Där krävs att domstolen ålägger Göteborgs parkeringsbolag att betala 37 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *