Parterna ska göra upp – inte upphandlarna

Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen fortsätter, trots massivt motstånd, att försöka driva sitt förslag till nya upphandlingsregler. Det är oroväckande eftersom det skulle innebära flera för Sverige skadliga effekter.

Det skriver Anna-Karin Hatt, VD, på arbetsgivarorganisationen Almega, tillsammans med Helena Rosén Andersson, delägare, advokatfirman Lindahl, och Filip Malm, biträdande jurist, advokatfirman Lindahl, i DAGENS SAMHÄLLE. De bägge senare artikelförfattarna är väl kända av OFFENTLIGA AFFÄRERS läsare.
Sammantaget medför regeringens förslag att färre seriösa företag vill delta i upphandlingar, vilket leder till sämre och dyrare affärer, menar de tre.
Artikeln avslutas: ”Det är oroväckande att regeringen försöker driva igenom lagförslag om att införa krav på särskilda arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling trots att de har blivit kraftfullt kritiserade och trots avsaknaden av parlamentariskt stöd i riksdagen. Regeringen borde med hänsyn till det dra tillbaka de förslag som går utöver vad EU-direktiven kräver, vilket enkelt kan göras i riksdagen utan att övriga delar av propositionen påverkas. På så sätt kan riksdagen fatta beslut om att införa de föreslagna upphandlingslagarna på de punkter som krävs för att genomföra EU-direktiven i Sverige, och därmed undvika dryga EU-böter, men utan att införa skadliga regleringar som går på tvärs emot den svenska kollektivavtalsmodellen.”
Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/parterna-ska-goera-upp-inte-upphandlare-27978
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *