Partnerskap med Försvarsmakten

Paroc Group, den ledande tillverkaren av isolering i Östersjöområdet, är det första privata företaget att skriva partnerskapsavtal med den svenska Försvarsmakten för ett aktivt samarbete gällande visstidsanställda. 
– Kompetensutveckling är en grundsten för ett innovativt företag som Paroc. Det är självklart att vi ska göra allt för att underlätta för de anställda som vill engagera sig i försvarsmakten och vidareutbilda sig inom allt från ledarskap och teamwork till logistik, säger Lars Lindström, personalchef  Paroc Skandinavien.

Skaraborg har en historik av nära samarbete mellan Försvarsmakten, kommuner och näringsliv. Därför var förutsättningarna goda när man 2011 påbörjade pilotprojektet för att hitta lösningar för dem som vill tjänstgöra i Försvarsmakten och samtidigt har annan anställning. Projektet i Skaraborg är det första steget i en riksomfattande satsning på att engagera arbetsgivare i både privat och offentlig sektor.

Framgångsrika
Paroc var med från det första pilotprojektet och har arbetat för att hitta bra lösningar för privata arbetsgivare med personal anställd både i företaget och i Försvarsmakten.

– De förutsättningar som skapats genom Riksdagens beslut om hur vår försvarsmakt ska fungera kräver att kommuner, landsting och det privata näringslivet är öppna för hur man tillsammans kan optimera möjligheterna med dubbel anställning. Möjligheterna är många, både för företagen och för de individer som väljer att engagera sig i Försvarsmakten. Vidareutbildning leder till nya idéer och till personlig utveckling, något som alla företag vet är en framgångsnyckel, säger Lars Lindström.

Paroc har under många år haft personlig utveckling som en viktig del i företagets fortsatta tillväxt.

– Det här är ytterligare ett steg för oss att löpande få in nya erfarenheter från helt andra verksamheter. Hos Paroc, så väl som hos Försvarsmakten, är chefsutveckling,  ledarskap och samarbetsförmåga högt upp på agendan. Därför hoppas jag att det här samarbetet kommer att ge goda förutsättningar för oss båda och leda till positiva synergieffekter, säger Lars Lindström.
Källa: Paroc Group

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *