"Påskynda krav på e-fakturor!"

Ett påskyndande med att inför krav på e-fakturor i offentlig sektor kan spara 600 miljoner kronor. Det hävdar Carola Lissel, vd Visma Software.
”Att Sverige ännu inte fått ett lagkrav på att offentlig sektor enbart ska ta emot e-fakturor kostar skattebetalarna hundratals miljoner” skriver hon och pekar på att riksdagen under 2017 förväntas fatta beslut om när ett sådant lagkrav ska införas. Efter införandet kommer offentlig sektor enbart att ta emot e-fakturor. Ekonomistyrningsverket, ESV, förordar ett införande i november 2018.
”Men ett tidigareläggande till januari samma år skulle innebära en besparing på över 600 miljoner kronor för offentlig sektor. Därför vill jag uppmana regeringen och riksdagen att påskynda processen och komma i mål tidigare med införandet”, skriver Carola Lissel.
Hela debattartikeln publiceras i nr 4 / 2016 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

0 thoughts on “"Påskynda krav på e-fakturor!"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *