Påskynda vårdens digitalisering

Läkarförbundet uppskattar att mellan 25 och 60 minuters värdefull arbetstid förloras per dag och anställd på grund av bristande IT-stöd.
Det konstaterar Birgitta Ohlsson (L) och ytterligare ett antal politiker i Liberalerna i en debattartikel i Dagens Samhälle (2017-08-23). ”Kostnaden av att inte investera i vårdens digitalisering är monumental. Digitaliseringen måste därför prioriteras på högsta ledningsnivå i landets alla regioner och landsting, och staten måste aktivt påskynda och underlätta den digitala omställning som nu inletts”, skriver de.
Liberalerna tycker att vårddebattens aktörer ägnar stor energi åt att diskutera symptomen, när man istället borde gå till roten och se vad som egentligen orsakar problemen. ”Flertalet av vårdens största problem är nämligen symptom på en och samma sjukdom – avsaknaden av modern teknik för att utbyta information”, skriver de.

Politik på fältet

I artikeln föreslås en ”politik på fältet” för att komma tillrätta med problemet:

  • en digital omställningsmiljard skapas av staten för medfinansiera och påskynda nödvändiga teknikinvesteringar
  • en nationell digital vårdgaranti införs för att garantera patienterna möjligheten att nå vården via nätet
  • ett digitalt kompetenslyft för vårdpersonal genomförs gemensamt mellan stat och landsting
  • en avbyråkratisering av vårdens regelverk och rutiner för dokumentation inleds med ny snabbutredning
  • ett tydligt politiskt ägarskap och ledarskap för digitaliseringen av vården utpekas inom varje landstingsledning.

 
Hela artikeln kan läsas via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vardens-vardagsproblem-kraver-digitala-losningar-18246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.