Patienten i fokus med Lean

Leanfilosofin genomsyrar arbetet på S:t Görans sjukhus, vinnare av Svenska Leanpriset 2010.

Hög belastning och långa patientköer blev till slut vändpunkten för arbetet på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vad som från början var en kartläggning av förbättringsarbetet blev starten på Leanfilosofin som nu genomsyrar hela arbetet.

Det ständiga förbättringsarbetets syfte är att öka kvaliteten för patienterna på S:t Görans sjukhus. Leanfilosofin som man jobbar med där är framförallt ett förhållningssätt och ett tankesätt där förbättring av arbetsrutiner står i fokus. Det arbetet involverar alla roller, alla professioner och sker över klinikgränser med patientens bästa i centrum.
− År 2005 började vi med värdeflödesanalyser för att identi¬fiera våra fokusområden och vår högsta prioritet var akutmot¬tagningen, varför vi började där, säger Ewa Börjesson, Leankoordinator, S:t Görans Sjukhus.

Specialisten först
Dessa förbättringar har gjort väntetiderna kortare genom att patienten får träffa en specialist först i kombination med en mer effektiv remisshantering. Vi arbetar tvärprofessionellt i team med patientens behov i fokus.
− På akutmottagningen jobbar vi över klinikgränserna så patienten får rätt vård direkt utan att behöva gå vägen från sköterska till allmänläkare för att till sist träffa en specialist. På detta sätt sparar vi tid som kan användas på bättre sätt, fortsätter Ewa.

Lean sprider sig
Efter att Leanarbetet etablerats på akutmottagningen har mer fokus lagts på vårdavdelningarna.
− Utan vårt förbättrade arbetssätt hade vi haft svårt att klara av det ökade patientflöde som vi fått de senaste åren.

Arbetet med Lean sprider sig över avdelningarna med resultat som visar på kortare väntetider och ändrade rutiner vilket gett fler nöjda patienter och medarbetare. Alla är engagerade vilket visat sig skapa en bättre arbetsmiljö. Ledningen och cheferna genomför förändringarna men medarbetarna driver på med förslag om hur förbättringar kan göras.

Inga förhöjda kostnader
Att arbeta med Lean innebär ingen extra kostnad för S:t Göran utan kostnaden hamnar inom ramen av befintliga resurser.
− Leanfilosofin är ett långsiktigt arbete och ett förhållningssätt vi använder för att nå våra mål som hela tiden genomsyrar vårt arbetssätt.

Av Stina Rangmar

Svenska Leanpriset
– Det är en lång saga som blivit sann. Svenska Leanpriset innebär en klar sporre för oss som arbetar med Lean, chefer och alla medarbetare, säger överläkare Göran Örnung vid Capio S:t Görans Sjukhus AB i ett pressmeddelande. Det känns extra kul att vi arbetat med flöden och kvalitet inom vården på samma villkor som industrin och ändå kunnat konkurrera om priset. Det här är ett långsiktigt arbete som burit frukt!

Som alltid är det imponerande att besöka finalistföretagen och se hur de driver sitt Lean-arbete, säger Lean Forums ordförande Gert Frick. I år är det extra speciellt, dels med tanke på att vi har två fullvärdiga vinnare, dels att en av dem dessutom kommer från vårdsektorn. Det breda arbetet med Lean lönar sig!

Tanken med Svenska Leanpriset är bland annat att lyfta fram förebilder som inspirerar till att ytterligare driva på Lean-utvecklingen i Sverige. Det är inte ”verktygen” som står i fokus, utan en bred syn på Lean med tanke på faktorer som ledarskap, medarbetarskap och uppnådd förbättring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *