Patienten i högsätet på Välfärdsdagarna

Digital teknik som möjliggör en mer personcentrerad vård och gör patienten till medskapare i ett partnerskap med hälso- och sjukvården. Det blev grundtemat i ett intressant panelsamtal på Välfärdsdagarnas första dag.

Sofia Nilsson, moderator, Välfärdsdagarna.

En namnkunnig panel med företrädare för skilda intressen på området fanns på plats under ledning av moderatorn Sofia Nilsson. Hon inledde med att påpeka att patienten som närmar sig vården i dag ofta kan mer än läkaren – eller menar sig kunna mer i alla fall. Hur utformar man en god vård i denna nya situation?

”Patientlag förbättrade inte”

Inger Ros, Funktionsrätt Sverige, fick ordet först och menade att det finns goda exempel på patientinflytande men också en rädsla och myter. ”Ska patienten bestämma allt” undrar en del läkare. Redan 2015 infördes en patientlag som skulle säkra patientens inflytande. Några år senare visade en uppföljning att det blivit sämre på området! När det gäller tillgänglighet, bemötande och delaktighet så halkar Sverige efter – nu måste det bli verkstad, sa Inger Ros.

Flera andra experter fyllde på med kloka ord och synpunkter – paneldiskussionen formade sig till en enda plädering för ökat inflytande för den enskilde. De tekniska lösningarna finns till stora delar, men den största flaskhalsen är organisationen, vilket Sven-Eric Söder, ordförande i Statens Medicin-etiska råd (SMER) påpekade. Han slog ett slag för ”organisatiorisk innovation”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *