Ny bok hävdar: patientfokus saknas

Det svenska vård- och omsorgssystemet är mer orienterat mot att leverera enskilda tjänster än att uppfylla individers samlade behov. Det saknas en koordinerande instans som binder samman alla de tjänster som vi behöver.

Det slås fast i en nyutkommen bok, Rätt att välja – framtidens vård och omsorg av Nils Karlsson och Mattias Lundbäck (bilden förstasidan) på Dialogos förlag.

I boken jämförs den svenska modellen med vård- och omsorgssystemen i Nederländerna, Australien och Schweiz. Författarna har tagit internationella index och fallstudier till sin hjälp och varje land gås igenom för sig.

Bakgrunden är de problem som svensk vård och omsorg länge brottats med; tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna som alltför ofta inte hänger ihop.

Patientfokus saknas
En slutsats i boken är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar för det mesta leder till ökad tillgänglighet och bättre ”institutionellt lärande”. I baksidestexten heter det att en ”alltför stark producent- eller funktionsorientering har gjort att ett patientfokus saknas i svensk vård och omsorg, trots vårdgarantier, kömiljarder och andra åtgärder.”

Med anledning av bokens publicering hölls i april ett seminarium med rubriken ”Vård och omsorg – hur löser vi utmaningarna?” Bland de medverkande syntes (i inbjudan) namn som Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C), Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Peter Holm, vd Capio S:t Görans Sjukhus, Stefan Olsson, regionråd Uppsala (M), Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare LO, samt författarna själva.

Mattias Lundbäck är hälsoekonom och doktor i nationalekonomi. Han har tidigare varit tjänsteman i regeringskansliet, ekonomi på Svensk Näringsliv och handläggare vid SKR.

Nils Karlsson är grundare av forskningsinstitutet Ratio, professor i statsvetenskap samt visiting fellow vid Stanford University, Hoover Institution.

Nils Karlsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *