Penningtvätt i offentlig upphandling

Dålig kontroll av den offentliga marknadens mångmiljardaffärer öppnar för penningtvätt och ekonomiskt fusk. Det visar en ny rapport, enligt Dagens Nyheter (2015-06-10). Sammantaget uppgår kapitalförlusterna i den offentliga upphandlingen till nära 80 miljarder kronor om året, enligt en uppskattning.
Det är Fredrik Tamm på företaget DoubleCheck som levererat siffror och data till en studie inom Konkurrensverket av den offentliga sektorns samlade inköp. ”Omfattningen och bristen på kontroll öppnar för mindre nogräknade leverantörer att få avsättning för svarta affärer”, säger Fredrik Tamm till tidningen.
Kontrollen är på många håll bristfällig och genomförda upphandlingar följs inte upp. Om inte de företag som får tilldelningar av offentliga uppdrag granskas redan från start och under avtalstiden öppnas möjlighet för mindre nogräknade individer som vill tvätta pengar eller dölja deras ursprung i bolag som får offentliga uppdrag, enligt rapporten.
Kjell Sjöblom, rikssamordnare av den ekonomiska brottsligheten på Skatteverket, bekräftar bilden av att det finns individer som försöker utnyttja blottorna vid upphandlingar. ”De kriminella kretsarna söker sig dit pengarna finns”, konstaterar han, enligt DN.
Läs mer på http://www.dn.se/ekonomi/upphandlingar-oppnar-for-pengatvatt/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *