Penningtvättsdagarna – programmet klart

En ny viktig arena mot penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism tar form. Nu finns ett program för dagarna 3-4 maj på Norra Latin i Stockholm.

Den ökande grova kriminaliteten är ett hot mot vårt samhälle och demokratin. Ett effektivt sätt att få bukt med den organiserade brottsligheten är att strypa möjligheterna till finansiering av verksamheten. Därför är Penningtvättsdagarna en viktig mötesplats som syftar till att sprida information, lärdomar och kunskap om samhällets motåtgärder.

Konferensen är den första i sitt slag i Sverige och ska utgöra en arena för möten och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma. 

Ett samverkansprojekt
Penningtvättsdagarna är ett samverkansprojekt initierat av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tillsammans med myndigheter i samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Exekutiv arrangör är Hexanova Events.

I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår bland annat Finanspolisen, Spelinspektionen och Säkerhetspolisen.

– Vår förhoppning är att denna typ av konferens ska bli ett återkommande arrangemang som höjer kompetensen och medvetenheten om dessa frågor, säger Joakim von Scheele, utbildningsansvarig för Center mot våldsbejakande extremism. (Bilden ovan).

Linda H Staaf, NOA.

Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, Polisen och ordförande för styrgruppen för Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger i ett uttalande:
– Vi hoppas att den här konferensen ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap i hela samhället om penningtvätt och finansiering av terrorism. Ju fler som har kunskap inom området desto bättre möjligheter har vi att motverka detta.

”Glada över samarbetet”
Urban Nilsson, programansvarig, vd Hexanova Events och ansvarig utgivare OFFENTLIGA AFFÄRER, ser fram emot en spännande konferens i maj 2022:
– Vi är glada över samarbetet med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag relevanta för konferensen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar som verkligen ger resultat i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i framtiden, säger han.

Urban Nilsson, Hexanova Events.

Konferensprogrammet är framtaget tillsammans med projektets samverkansparter i ett särskilt programråd. Deltagare har varit representanter från Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE), Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Säkerhetspolisen, Spelinspektionen, Acuminor, KPMG, Finansinspektionen, Kronofogden, med flera.

Moderator är Åsa Julin, journalist som bland annat varit programledare på TV4 Nyheterna.

Seminarier och paneldebatter
Programmet under dagarna utgör en mix av seminarier, paneldebatter och praktiskt inriktade inslag. Som seminariet ”Förebygg brott genom kunskap – ha koll på vem du gör affärer med”. Under denna programpunkt ger Skatteverket och Kronofogden sina bästa tips om hur man i sin kommun eller region kan bedriva ett brottsförebyggande arbete i samband med upphandling. Samt hur Skatteverket och Kronofogden kan bistå i arbetet. Ansvariga är Johannes Paulsson, Kronofogden, och Marie Höglund Malm, Skatteverket. För att ta ett exempel på en programpunkt.
Läs mer via länken:
https://penningtvattsdagarna.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *