Pensions­skulden är under kontroll

Kommuner och landsting har pensionsskulden under kontroll, skriver Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av återkommande varningar och larmrapporter från media och debattörer.

– Tvärtemot vad som ibland felaktigt påstås finns det en stor medvetenhet om den kommunala pensionsskulden såväl i den politiska ledningen som i tjänstemannakåren. En färsk rapport ”Kommuners och landstings pensionsskuld” från SKL visar att 80 procent av kommunerna har haft uppe pensionsskuldens hantering för politisk debatt och överväganden, skriver SKL i ett pressmeddelande signerat Mats Kinnwall, chefsekonom och Stefan Ackerby, biträdande chefekonom.

Kommuner och landsting har en stor pensionsskuld, på nästan 400 miljarder kronor. Men den är allt annat än dold, menar SKL. Den största delen av skulden bokförs, helt i enlighet med gällande lag, som en så kallad ansvarsförbindelse. Hur stor denna ansvarsförbindelse är går lätt att utläsa i varje kommunal årsredovisning.

– Påståendet att kommuner och landsting saknar finansiella handlingsplaner för att säkerställa de framtida utbetalningarna saknar också det förankring i verkligheten. Vår studie visar att tre av fyra kommuner har en uttalad strategi för att hantera pensionsskulden.

Rapporten visar att drygt hälften av kommunerna har som mål att utjämna pensionsutbetalningarna över tid vilket konkret tar sig uttryck i krav på överskott i verksamheten. En femtedel har den uttalade strategin att ”återlåna” pensionspengarna, vilket innebär att man inte sätter av några pengar. Det kan vara en fullt rimlig strategi för en kommun som annars hade behövt låna på kreditmarknaden.

– Det är förvisso sant att ökade pensionsutbetalningar kommer att vara en belastning för kommunerna framöver. Men det rör sig inte om några dramatiska effekter. Besparingar motsvarande en skattehöjning på cirka 25 öre räcker för att klara den utmaningen. Det finns andra utmaningar som är betydligt större.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *