Ny chef för e-frågor på SKL

SKL har rekryterat en ny chef till Center för eSamhället, Cesam. Per Mosseby säger att samverkan blir en viktig fråga för honom i det kommande arbetet.

Per Mosseby tar vid årsskiftet över efter Lennart Jonasson som chef över avdelningen Cesam. Han har lång erfarenhet från näringslivet med att driva internetbolag och bland annat utveckla mobila internetlösningar.

– Vi har höga förväntningar på hur Per ska leda arbetet med omställningen till det som brukar kallas e-samhället eller det digitala samhället, säger Håkan Sörman, vd på SKL

Per Mosseby kommer bland annat fokusera på ökad samverkan mellan kommuner och landsting när det gäller IT-system och tjänster.

–  Kvaliteten blir lidande när var och en försöker lösa sina problem ensamma. Vårt samhälle befinner sig i ett paradigmskifte med en mycket snabb teknisk utveckling som för med sig stora möjligheter för välfärden, men för att utnyttja dessa möjligheter behövs storskaliga, flexibla lösningar som bejakar enskilda initiativ, säger Per Mosseby, tillträdande avdelningschef på CeSam.

Per Mosseby har de senaste fyra åren varit kommunstyrelseordförande i Vaxholm och även suttit i SKL:s beredning för eSamhället. I och med att Per Mosseby anställs på SKL så lämnar han sina samtliga politiska uppdrag.​

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *