Person snarare än parti avgör kommunens ekonomi

Politikernas budskap kan vara svåra att genomskåda men det finns metoder att kontrollera sanningshalten i uppgifterna om kommunens påstått goda ekonomi. Kommunexpert Hans Jensevik berättar hur.

Drömmen för en leverantör till offentlig sektor är långvariga relationer med ekonomiskt uthålliga kommuner där sannolikheten för störningar är minimal. Hur hittar man dessa bland Sveriges totalt 290 kommuner?

Det är inte bara säljare som har att välja kommun utan det gör vi alla. Finns det någon individ i Sverige som inte på minst ett sätt är beroende av en kommun? Hand upp!

Varenda krona som investeras i Sverige investeras i en kommun. Det investeras miljarder varje år. Rationella val kring var ett företag väljer att göra en investering kan maximera avkastningen. Men även Svensson kan fråga vilken kommun som har ekonomiska förutsättningarna att i framtiden ge mig den bästa servicen som pensionär? Eller vilka kommuner jag inte ska söka jobb i? Att prioritera är också att säga nej eller att välja bort.

Politiker är medialt mycket duktiga. Du genomskådar dem sällan men det finns metoder att kontrollera sanningshalten i uppgifterna om kommunens påstått goda ekonomi. Ibland är det lätt.

Ta Linköping som exempel. Gå in på deras hemsida. Klicka på ”Om kommunen” och ”Ekonomi och administration”. Till höger vid ett stort A står ”Toppbetyg för kommunen ekonomi”. Där finns en ratingartikel på sex A4-sidor som beskriver kommunens ekonomi.

Politikerna i Linköping  kan argumentera men de inser också betydelsen av att stärka sin position på det sakliga planet. Utöver oberoende finansiella värderingar kan du spana efter finansiella markörer som till exempel ”Finansiell elitlicens”. Det är det finansiellt starkaste en kommun kan ha.

Jag får ofta frågan om det är något parti som är speciellt bra eller dålig på att sköta ekonomin i kommunerna och mitt svar har alltid varit att det inte går att urskilja något sådant. Hur kommuner sköts är mer en fråga om vilka personer som sitter i ledningen och deras vilja att ta ekonomiskt ansvar. Starka personligheter kan också föröda en kommunal ekonomi.

Miljöpartisten Peter Eriksson sydde ihop en sexpartikoalition inför valet 1998 i Kalix kommun och tog makten mandatperioden 1999-02. Som kommunalråd blev han så populär att Miljöpartiet fick 41 procent av väljarna i nästa mandatperiod 2003-2006. Han lämnade i samband med detta Kalix för riksdagen och ett jobb som språkrör.

Det innebar att Socialdemokraterna åter fick makten 2007-2010 med en röstandel på 59 procent. Det är utan tvivel så att populäre Peter Eriksson behärskar det politiska snacket till fulländning. Men matchresultatet då? Det som intresserar oss!

Har det förts en ekonomiskt ansvarig politik under dessa åtta år med miljöpartistiskt samlingsstyre i Kalix? Det som kännetecknar utvecklingen under perioden är för lågt sparande och alldeles för höga investeringar och mellanskillnaden har finansierats genom upplåning.

När Peter Eriksson tog makten i januari 1999 var den komponent av kommunskulden, som kallas bruttoförpliktelsebeloppet i Kalix 47 672 kronor per invånare. När Socialdemokraterna ensamma tog tillbaka makten i januari 2007 var kommunskulden 86 438 kronor per invånare och hade ökat med 81 procent på 8 år.

Under de första fyra år som Peter Eriksson var kommunalråd ökade skulden 48 procent.

Det kan inte vara svårt att bli populär om man belånar invånarna i den takt som skett under dessa två mandatperioder i Kalix, speciellt om invånarna hålls ovetande om vad som sker. Frågan är om inte Kalixborna har en skuldryggsäck idag som gör att kommunen inte är ekonomiskt möjlig att bo i framöver. Man kan inte karaktärisera Miljöpartiets handlag med ekonomin dessa åtta år med deras eget politiska honnörsord ”uthållig”.

Bruttoförpliktelsebeloppet har tre komponenter och alla är höga i Kalix, vilket framgår av tabellen.

Bruttoförpliktelsebeloppet har tre komponenter och alla är höga i Kalix.Kalix finns på plats 272 av 290 kommuner och bara 18 har högre bruttokommunskuld. Högst bruttoförpliktelsebelopp har Södertälje med 171 048 kronor per invånare och lägst Sollentuna med 32 325 kronor per invånare. Från Sollentuna hörs inte mycket. Det snackas inte mycket där men matchresultatet är gott.

Kanske en kommun man ska ha långsiktiga affärer med som säljare? Och kanske ska man framlida sin ålderdom där som pensionär?

Södertälje och Kalix är båda värderade med betyget D på skalan A, B, C och D. Kommunalrådet i Södertälje är en av kandidaterna till partiledare för Socialdemokraterna. Sollentuna har det finansiella betyget A och vem som är kommunalråd där tror jag få läsare av denna artikel kan svara på.

Det är väl som skalden säger att ”det som sker stort, det sker tyst”.

Hans Jensevik
VD Svensk Kommunrating AB och chefredaktör för Kommunexperten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *