”Personuppgifter missbrukas”

Det dags att ta bort all information om folkbokförda svenskar som lagts ut på internet av diverse företag – om det skett utan godkännande av berörd individ.
Det anser Ester Herlin-Karnell (bilden), doktor i juridik och gästforskare i vid Uppsala universitet. Hon menar att detta skulle vara i linje med de regler som gäller för övrig behandling av data inom EU, till exempel dataskyddsförordningen och dess bestämmelser om personuppgifter.
Hon betonar att information om individer som läggs ut måste vara förenlig med principen om dataskydd, integritet och värnandet av privatlivet – heliga principer inom EU-rätten och därmed även en central del av den svenska rättsordningen. Även Europakonventionen slår vakt om privatlivet
Offentlighetsprincipen
Ester Herlin-Karnell påpekar att den svenska Offentlighetsprincipen ”handlar om individens relation till myndigheter och myndighetens skyldighet att vara transparent, inte om ett obligatorisk ’vi vet var du bor’-förhållande till andra individer och företag”.
Debattören skriver att om någon skulle tvingas att ha en skylt på sin brevlåda med uppgift om namn, födelsedatum, telefonnummer och i vissa fall inkomst och personnummer skulle detta anses helt befängt!
Finns fritt på nätet
– Men det är just så det är för tillfället. Frivilligt eller ofrivilligt finns informationen fritt tillgänglig på nätet, avslutar Ester Herlin-Karnell, och tycker alltså att detta inte är förenligt med gällande rättsliga principer.
Artikeln publicerades på debattplats i Svenska Dagbladet 2019-05-07. Bilden är hämtad från ResearchGate.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.