Pilot ska ge bättre sjukhusmat

Region Skåne startar ett pilotprojekt som ska höja matkvaliteten på lasarettet i Trelleborg. Ambitionen är att skapa en hållbar, reproducerbar modell för hela kedjan – från inköp och varuleverans till tillagning och servering.

Region Skåne har ambitionen att bli norra Europas bästa matregion 2025. Ambitionen omfattar alltifrån ökad andel lokalodlat till förbättrade måltider i det offentligas regi. Ett stort steg i denna ambition blir ett pilotprojekt för att skapa framtidens måltidsservice på lasarettet i Trelleborg.

Innovationsprojektet drivs av Skånes Livsmedelsakademi och omfattar allt från kökets utformning, organisation och bemanning till inköp och måltidsupplägg. Meningen är att sjukhusköket i Trelleborg ska vara självförsörjande sommaren 2012. Skånes Livsmedelsakademi driver utvecklingsprojekt i samarbete mellan näringsliv, universitet och offentlig sektor.

– Vi genomför just nu en liknande innovationspilot inom äldreomsorgen och tar med oss viktiga lärdomar därifrån. Dessutom har vi andra projekt som kan testas i Trelleborg. Bland annat arbetar vi med en ”Hälsokasse”– ett projekt för förebyggande mathållning till riskgrupper, säger Lotta Törner, VD Skånes Livsmedelsakademi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *