Pilotprojekt ska främja hållbar upphandling

Sverige ska tillsammans med Norge, Danmark, Finland och Tyskland stärka arbetet med miljökrav vid offentlig upphandling. Länderna ska agera föregångare och ta fram utbildningsmaterial inom ramen för det EU-finansierade projektet Baltic Green Public Procurement.

Projektet Baltic GPP finansieras av EU och de organisationer som deltar, och pågår fram till hösten 2013. I Sverige kommer Miljöstyrningsrådet att stödja SKL Kommentus Inköpscentral i att ställa innovativa krav på produkter och tjänster.

– Detta ger oss en chans att testa att ställa högre miljökrav än vi annars har resurser att göra. Att tänka in innovation i upphandlingar innebär att vi upphandlar miljöanpassade tjänstelösningar för att gynna miljön, säger Frida Haag, upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral.  

Länderna ska även ta fram utbildningsmaterial för att göra offentlig sektor bättre på hållbar upphandling. Lärdomar från pilotupphandlingarna kommer att ingå i detta material.

– Vårt mål är att materialet ska stödja olika experter som jobbar med att ta hänsyn till miljön vid upphandling. Närmast ska vi hitta en gemensam strategi för alla länderna. En idé är att ta fram checklistor för hur man ska tänka och vad man kan göra i praktiken för miljön genom upphandling beroende på vilken yrkesroll man har, säger Hanna S Backman, projektledare på Miljöstyrningsrådet, som leder arbetet med att ta fram ett gemensamt material för Östersjöländerna.

I Sverige köper offentliga myndigheter och deras bolag varor och tjänster för cirka 820 miljarder kronor vilket motsvarar en fjärdedel av BNP.

– Genom att ställa miljökrav vid upphandling, så kallad hållbar upphandling, kan fler affärsområden stimuleras till att miljöanpassa sina produktionsprocesser och utveckla nya innovationer och produkter, säger Daniel Sköld, projektledare för Baltic GPP.

Utöver organisationer i de fem länder som samarbetar i projektet ska resultatet av projektet, bland annat utbildningsmaterialet, även nå de övriga länderna kring Östersjön: Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Polen.

Källa: Miljöstyrningsrådet och SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *