Pilotupphandling av städtjänster

För allra första gången upphandlas ett statligt ramavtal för städtjänster, meddelar Kammarkollegiet.
Av den anledningen genomförs nu en pilotupphandling begränsad till tjänster som utförs inom Stockholms län. Om pilotupphandlingen faller väl ut planeras motsvarande ramavtal att upphandlas för övriga Sverige.
– Städtjänster har länge varit ett efterfrågat ramavtalsområde och därför är det extra roligt att nu kunna annonsera denna upphandling, säger Agneeta Anderson, avdelningschef på Statens inköpscentral.
Tio leverantörer
Statens inköpscentral avser att teckna ramavtal med tio leverantörer för Städtjänster. Avropsformen för ramavtal blir förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att respektive myndighet begär in anbud från ramavtalsleverantörerna och tecknar kontrakt med den leverantör som utifrån myndighetens behov är mest fördelaktigt.
– Vår målsättning har varit hög kvalitet i tjänsten och bra villkor för städpersonalen. För att uppnå detta tillämpar vi bland annat fast timpris och har lagt fokus på såväl personalvård som omfattande referenstagning vid utvärdering, avslutar Agneeta Anderson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *