Planerade ramavtal för 1,5 miljarder

SKL Kommentus har presenterat sin upphandlingsplan för 2012-213 som innehåller 42 nationella och 11 regionala upphandlingar med ett beräknat avropsvärde på 1,5 miljarder kronor per år.

De upphandlingar som nu genomförs kommer att leda till ramavtal på upp till fyra år. SKL Kommentus beräknar att den årliga avropsvolymen i snitt blir minst 30 miljoner kronor per ramavtalsområde. I förfrågningsunderlaget kommer närmare beräknad totalvolym att specificeras.

Avgörande för om de kommer att avropa på ramavtalet blir de priser och villkor som upphandlingen resulterar i, påpekar SKL Kommentus.

– Hög kvalité till låga priser är viktigt och avgörande för våra affärer. Samtidigt som vi nu successivt skärper kraven på miljö, etiska och sociala förhållanden. Grundläggande viktiga krav för den goda affären.

Några av de områden som planen innehåller är bemannings- och rekryteringstjänster, IT-konsulttjänster, programvaror, VA-material, bränslepellets, storköksutrustning, tjänster inom socialvård samt läkemedel.

– Inför varje upphandling kommer vi att ha en bred dialog med leverantörer och branschorganisationer. Syftet är att tillsammans skapa gemensamt goda och hållbara affärer för våra kommuner, landsting, regioner och deras bolag, skriver man i ett pressmeddelande.

Nytt för i år är att planen innehåller upphandlingsområden som SKL Kommentus genomför regionalt för bl a kommunerna i Skåne.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *