Planerade upphandlingar

Personaluthyrning
Arbetsförmedlingen ansvarar för statens ramavtal inom området för personaluthyrning. Nuvarande ramavtal löper ut 2009-12-31.


Upphandlande organisation

Arbetsförmedlingen


Kontaktperson

Tomas Åkerblom
E-post:
tomas.akerblom
@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen kommer att starta förberedelser för en ny upphandling. Arbetsförmedlingen ser gärna att personer från olika myndigheter medverkar i de referensgruppsmöten som planeras.
Sammanfattning av upphandlingsarbetet – se tabell.

Möbler 2010
SKL Kommentus kommer under år 2009 att genomföra en ny samordnad upphandling av möbler m.m.


Ansvarig upphandlingskonsult

Alexandra Anastasiou
Telefon: 08-709 59 18
E-post:
alexandra.anastasiou
@sklkommentus.se


Upphandlingens omfattning

 • Kontorsmöbler
 • Arbetsstolar
 • Skolmöbler
 • Förskolemöbler
 • Äldreomsorg, funktionshindrade, vårdrum
 • Biblioteksmöbler
 • Arkiv- o förrådsinredning
 • AV-inredning
 • Arbetsplatsbelysning
 • Möbel och gardintyg
 • Konstväxter
 • Inredning för allmänna utrymmenUpphandlande myndighet

Möjlighet finns för upphandlande myndigheter att välja att delta i valda produktgrupper som ingår i upphandlingen.

Leverantör
Anbud kan läggas till visst geografiskt område.


Preliminär tidplan

2009-09: Inbjudan att delta i upphandlingen skickas till upphandlande myndigheter.

2009-10: Upphandlingsuppdrag SKL Kommentus tillhanda.

2010-01: Upphandlingen annonseras.

2010-09-01: Planerad avtalsstart.


Möbel- och kontorsflyttning 2010

SKL Kommentus inbjuder till samordnad upphandling av möbel- och kontorsflyttning.

Anmälan av upphandlingsuppdrag – senast den 15 maj 2009

Ansvarig upphandlingskonsult
Maria Krantz
Telefon: 08-709 59 22
E-post:
maria.krantz@sklkommentus.se

Förutsättningar i denna upphandling

Upphandlingen kommer att genomföras som öppen upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen kommer att administreras i upphandlingsverktyget Opic tendsign.
Under förutsättning att tillräckligt med volym uppnås är ramavtalet/-en planerade att gälla preliminärt från den 1 maj 2010 och fyra (4) år framöver. Eventuellt kan denna upphandling komma att regionsindelas om SKL Kommentus utifrån inkomna uppdrag bedömer att det ger bättre priser och villkor.

Upphandlingens omfattning

 • Interna flyttuppdrag av gods utan att fordon används
 • Externa flyttuppdrag av gods där fordon används
 • Magasinering
 • Flytt av bohag

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *